16 Şubat Pazar günü “Komünizmin Temel Kavramları” başlıklı seminer serisinin dördüncü oturumunu gerçekleştirdik. Sovyet İktidarı ve Burjuva Demokrasisini, Lenin’in Proleter Devrim ve Dönek Kautsky adlı eseri üzerinden tartıştığımız bu oturuma 20 kişi katıldı. Konuşmacı yoldaşın sunumuyla başlayan oturum, katılımcıların sorularıyla devam etti.

Lenin’in, savaşın patlak vermesinin ardından, 1914 yılında Shliapnikova yazdığı mektuplarda Kautsky hakkında yazdıklarına değinildi.  Lenin’in iki çağdaşı, Lenin’den çok daha önce Kautsky’nin oportünist olduğundan bahsetmiştir. Bunlar Rosa Luxemburg ve Pannakoektir. Lenin bir mektubunda Kautsky hakkında Rosa haklıydı ben yanıldım demiştir. Dönek Kautksy yerine Melun Kautsky çevirisinin bu yüzden daha doğru olduğu belirtildi. Kautsky’nin savaşa karşı tutumuyla devrimcilikten dönmediği, 1914 öncesinde de oportünist olduğu ve bugün hala varlığını sürdüren birçok oportünist tezin arkasında onun olduğu söylendi. Lenin’den çok daha önce bunu fark edenlerin, örneğin Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’in bataklık diye bahsettikleri sosyal demokrasiden kopamadıkları ve 1917 yılında Kautksy’nin peşinden USPD’ye katıldıkları anlatıldı. Lenin ise yeni bir enternasyonal ile birlikte bu oportünizmin örgütlü bir şekilde yok edilebileceğini belirtmiştir. Lenin’in bu tutumunun hastalığı yok etmek için neyle ve nasıl mücadele edileceğini gösterdiği için önemli olduğu anlatıldı. Devrimci lafza bürünen ve bu şekilde solda görünen oportünizmin tehlikesiyle birlikte bu orta yolcu merkezci oportünizmin en çokta burjuvazinin egemenliğinin tehlikeye girdiği anlarda solda gözükmeye başladığı belirtildi. Kitabın bir polemikten öte Şubat-Ekim arasında yazılan Devlet ve Devrim’in devamı niteliğinde olduğu vurgulandı. Eğer proletarya diktatörlüğü sınıfsız topluma geçişin siyasal biçimi ise burjuvazinin alaşağı edilmesinin yetmeyeceği, burjuva devlet makinesinin yerine komün tipi bir demokratik cumhuriyetin veyahut sovyet iktidarının geçirilmesinin gerekliliği anlatıldı. Fakat Kautsky’nin 1905 yılında sovyetleri bir ayaklanma organı olarak görürken yönetme işine gelince sovyetlerin geriye çekilmesini istemesinin ve parlamentarizmi savunmasının karşı devrime hizmet edeceği söylendi. Kautsky gibi merkezci oportunistlerin bu tutumunun burjuvalar olmadan burjuva düzeninin sürdürülmesi anlamına geldiği belirtildi.

İlk turdaki sunumun ardından soru ve görüşler alındı. İkinci turda soruların yanıtlanmasının ardından oturum sonlandırıldı.

Seminer serisi, 1 Mart Pazar günü saat 16.00’da “Komintern Belgelerinde Devlet ve Demokrasi” başlıklı seminer ile devam edecek.

Üniversitelerden Komünistler