“Komünizmin Temel Kavramları” seminer serisi ilk modülünün son oturumu “Komintern Belgelerinde Devlet ve Demokrasi”, Tuzla/Aydınlı Mayısta Yaşam Kooperatifi’nde gerçekleştirildi.

Oturumda şu konular üzerinde duruldu. Komünistlerin sosyal demokratlardan ayrım noktalarınının çizildiği Komintern belgelerinde, komünistlerin acil siyasi hedefi nedir, bu siyasi hedefe hangi stratejiyle ulaşılır ve bu strateji için nasıl bir aygıt gerekir sorularına cevap verilmiştir. Komünistler proletaryanın siyasal iktidara sahip olmasını hedefler ve bu hedef burjuva demokrasisi vasıtasıyla gerçekleştirilemez. Ayaklanma stratejisi, işçi-köylü ittifakı bu siyasi hedefe ulaşmanın yöntemidir. Bu stratejinin gerçekleştirilmesi için parti aygıtına ihtiyaç vardır. Saf demokrasi diye bir şey yoktur ve demokrasi bir karar mekanizması değil devlet biçimidir; sınıftan bağımsız düşünülemez. Politik özgürlüklere ancak siyasi iktidarı fethedince ulaşılır; reformlarla, burjuva demokrasisini geliştirmekle ulaşılamaz.

Komintern belgelerinde ortaya konan tezler her seferinde başvurulacak, dönüp dönüp mihengine vurulacak kaynaklardır; bu tezler aşılabilmiş değildir. Komünist KöZ’ün arkasında duran komünistler bu bilinçle mücadelelerini sürdürmektedirler.

Komünizmin Temel Kavramları” seminer serisinin ilk modülü bu oturumla tamamlanmış oldu. Serinin ikinci modülünde, ayaklanma, işçi köylü ittifakı, ulusal sorun ve savaş meseleleri üzerinde durulacak. Oturumlara dair detayların duyurusu daha sonra yapılacaktır.

Üniversitelerden Komünistler