“Filistin’de İşgale Son!” şiarı etrafında bir araya gelen BDSP, Halkevleri, Kaldıraç Hareketi, Köz, SEP ve TÖP’ün çağrısıyla 27 Aralık Çarşamba günü Konak’ta gerçekleştirilen basın açıklamasına polis saldırısı gerçekleşti.

Açıklamanın yapılacağı Kemeraltı girişine yığınak yapan polis, basın açıklaması başlamadan eylem için gelen kitleyi taciz etmeye başladı. Basın açıklaması için kendilerine göre yer atamaya, eylem için gelenleri başka bir noktaya çekmeye çalışan polis, bu tutumu işe yaramayınca açıklama için bildirim yapılıp yapılmadığını sorgulamaya başladı. Bu girişimleri de sonuç vermeyince polis şefleri basın metnini görmek istediler. Açıklamayı örgütleyen kurumlar bu dayatmalara prim vermediler ve “İsrail ile Tüm İlişkiler Kesilsin!” pankartı arkasında basın açıklamasına başlanıldı. Açıklama öncesi polisin tutumu ve AKP’nin Filistin konusundaki riyakar siyaseti ajitasyonlarla teşhir edildi.

Genel olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin dış politikasını eleştiren ve İsrail devleti ile her türden ilişkinin kesilmesi talebini işleyen basın açıklaması okunurken, Türkiye Cumhuriyeti devletinin de tıpkı İsrail’in Gazze’de yürüttüğü türde bir operasyonu Rojava’da yürüttüğü yönündeki vurgunun okunmasıyla birlikte polis şefleri saldırıya geçti. Polis şefleri basın metnini kapmaya çalıştılar ve basın metninin okunulması yarım kaldı. “Bu eylem yasadışı bir hal almıştır, Türk askerine laf ettirmeyiz” diyerek kendince bir ajitasyonla eylemi bitirmeye çalışan polise kitle sloganlarla cevap verince alana gözaltı araçları yanaştırıldı ve polis saldırısı sonucu 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Polisin dayatmalarına karşı birlikte ve tok bir tutumun takınılmasının önemli olduğunu düşündüğümüz bu eylem, esas olarak düşmanın kim ve nerede olduğunu hatırlatması açısından anlamlıydı. İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü katliam boyutuna varan operasyonlarla isabetli bir biçimde Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kürdistan’ın muhtelif parçalarında yürüttüğü işgal operasyonları arasında bir benzerlik kurulduğunda, yani bir siyasal gerçek en dar anlamıyla ifade edildiğinde bile Filistin ile dayanışma göstermek için sokakta olanlara saldırmaktan çekinmeyenlerin, Filistin konusundaki sözümona “hassasiyetlerinin” sahteliği ve İsrail ile benzerliği bir kez daha görünür hale geldi.

Asıl Düşman Kendi Yurdunda!

İzmir’den Komünistler