Yenilgi ve Ordu

“Yenilen ordular iyi öğrenir.”

Lenin, Avrupa’nın çiçeği burnunda komünist partilerine bolşevizmin tarihini bu saptamayla anlatıyordu. Kast ettiği 1907-10 arasındaki “irtica” dönemiydi. Lenin’in özeti 12 Eylül sonrası tablonun anahatlarını olduğu kadar onu değiştirmenin koşullarını da ortaya koyuyordu: