Aydın’daki KYK yurdunda yaşanan asansör kazasında yaşamını yitiren Zeren Ertaş’ın ardından birçok üniversitede eylemler gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu da 26 Ekim Perşembe gününe “Kaza Değil Cinayet” başlığıyla bir eylem çağrısı yaptı. Bir süredir okulda gerçekleşen en kalabalık eylemde, 100 civarı öğrenci vardı.

Kuzey Kampüs içindeki öğrenci yurdundan bir yürüyüşle başlayan eylem, Kuzey Piramit’te okunan basın açıklamasıyla son buldu. Ardından aynı noktada bir forum yapıldı. Gerekli teknik ayarlamaları yapamamamız nedeniyle eyleme güçlü bir katılım gerçekleştiremedik, alana döviz getiremedik.

Eylemde “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Ölmeye değil okumaya geldik”, “Katillerden hesabı gençlik soracak”, “Kaza değil cinayet, kader değil katliam”, “Gençliğin katili saray rejimi”, “Gün gelecek devran dönecek, katiller gençliğe hesap verecek”, “Savaşa değil barınmaya bütçe” ve “Katil KYK” sloganları attırıldı. Basın açıklamasında yapılan vurgular da üniversiteliler için yaratılan barınma koşulları ve ekonomik buhran karşısında yan yana durmak gerekliliği idi. Basın açıklamasının sonunda şu talepler yer aldı:

“Bütçe her sene şirketlerin milyonlarca dolar vergi borcunun silinmesi için değil, biz emekçi çocukları için harcansın!

Kaza diyerek üzerini kapatamayacaksınız, sorumlular bizden koparılan her sıra arkadaşımız için hesap versin!

Bu cinayetlerin tekrarlanmaması için bütün KYK yurtları derhal denetlensin, öğrencilere ve yurtlardaki işçilere denetimleri takip hakkı sağlansın!

Soruşturmanın takipçisiyiz, hepimiz nitelikli koşullarda, insanca yaşayana kadar mücadele edeceğiz!”

Forum bölümünde de farklı yurtlardan öğrenciler yurtlardaki sorunları paylaştı. Çözüm aşamasında da dilekçe yazmak ve ÖTK’ya güç vermek önerileri sunuldu. Okul yönetimine baskı kurarak sonuç alma önerileri kitleden değil, örgütlü öğrencilerden geldi. Sloganlara da yansıyan geri hat, aynı kaynaktan geliyordu.

ÖTK üzerinden örgütlenen bu eyleme, kimi nedenlerle müdahale edemedik. Bunun nedenlerini değerlendirip gerekli adımları atacağız.

Üniversitelerden Komünistler