Lozan ile çizilen sınırlar Kürdistan’ın dört parçasındaki isyanları, başkaldırıları ve devrimci dinamikleri yok etmeye yüz yıldır yetmedi, her fırsatta bu dinamikler kendilerini gösterdi. Şeyh Said’den Zilan’a, Ağrı’ya Kürtlerin başkaldırısı devam etti. Kuzeyde serhildanların ardından, 2012’de Kürdistan’ın batısı Kobane ile sarsıldı. Bugün Suriye’de içsavaş bitirilemedi. Doğuda başlayan ayaklanmalar İran’a yayıldı. Lozan’ın yüzüncü yılında Kürdistan’da başkaldırı dinamikleri sönümlenmezken Kürdistan’ın düşmanları yüz yıl öncesinden daha zayıf, daha kırılgan bir konumdadır.

Bu somut tablo devrimcilerin üzerine düşen görevleri hatırlatırken, bu tabloya yön veren güçlerin gerek Kürdistan’da gerek ise ilhakçı devletlerde Lozan’ın mantığıyla uyumlu bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz.

Bu saptamalara dikkat çekmek amacıyla “Rojava’nın Düşmanı Ezilenlerin Düşmanı! Saldırılara Karşı Hükümeti Kitlesel Eylemlerle Süpürelim!”, “Yüz Yıl Sonra Kürdistan’ın Düşmanları Daha Zayıf!” ve “Rojava Devrimi, Serhildanlar Lozan Sınırlarını Sarsıyor!” içerikli ozalitlerimizi 1 Mayıs Mahallesi sokaklarında yaptık.

Anadolu Yakasından Komünistler