İzmir’de 2 Temmuz 2022 günü gerçekleştirilen Sivas katliamı anmasına 70-80 kişi katıldı. Basın açıklamasını okuyan Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu temsilcisi Gülbahar Kaplan katliamın üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen sorumluların hâlen hesap vermediğini, gerçek sorumluluarın ortaya çıkarılamadığını vurguladı. Davada alınan zamanaşımı kararının Tayyip Erdoğan tarafından ‘milletimize hayırlı olsun’ sözleriyle karşılandığını belirten sözcü, bu süreçte Alevi toplumunun sabrının fazlasıyla zorlandığını, Madımak katliamının insanlığa karşı işlenmiş bir suç olmasından ötürü zaman aşımının söz konusu olamayacağını dile getirdi. Türkiye’de yaşanmakta olan her türlü ekonomik, siyasal ve kültürel sorunun baş sorumlusunun emperyalizm ve AKP hükümeti ile bunların işbirlikçileri olduğunu belirtti. Katliamın 29. yıldönümünde tüm saldırılara karşı Alevilerin birlik olması çağrısında bulunan Kaplan, şu talepleri dile getirdi:

– Cemevleri Alevilerin ibadethanesi olarak bir an önce kabul edilmeli ve anayasal güvenceye alınmalıdır.
– Kapatılan ve vakıflar aracılığı ile el konulan Alevi dergâhları gerçek sahibi olan Alevilere geri verilmelidir.
– Her türlü ayrımcılık son bulmalı ve kime karşı olursa olsun nefret söylemleri en ağır biçimde cezalandırılmalıdır.
– Alevi köylerine cami yapılmasından vazgeçilmeli, her türlü asimilasyon politikasına son verilmelidir.
– Alevilerin kutsal mekânlarına yapılmak istenen baraj, hes, maden ve taş ocağı projeleri derhal iptal edilmelidir.
– Zorunlu din dersleri, tüm eğitim kurumlarının her kademesinden kaldırılmalı, eğitimin içeriği bilimsel ve çağdaş normlara kavuşturulmalıdır.
-Alevi inancının asimilasyonu ve yaşamın her alanının gericilleştirilmesinin kurumsal karşılığı olan, laik ve demokratik cumhuriyetin önündeki en büyük engel Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılıp, lağvedilmelidir.
– Devlet, tarihle ve yaşatılan katliamlarla yüzleşmeli ve hesabını vermelidir. Madımak Oteli tartışmasız Utanç Müzesi olmalıdır.

Etkinlikte “Her yer Madımak her yer yanıyor unutmadık unutturmayacağız” yazılı pankart taşındı, “Sivas’ı unutma unutturma”, “Dün Maraş’ta bugün Sivas’ta çözüm faşizme karşı savaşta”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Sivas’ı Yakanlar AKP’yi kuranlar”, “Susma Sustukça sıra Sana Gelecek”, “Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber, Ya Hiçbirimiz.” sloganları atıldı. Etkinliğe biz de bayraklarımızla katıldık. Etkinlikte dikkat çeken bir nokta, Madımak katliamı sırasında iktidar ortağı olan bugünkü CHP’nin önceli SHP’nin doğrudan eleştirilmemesi idi. Söz konusu partinin başkanı, katliam esnasında başbakan yardımcısı yani iktidarda idi; dolayısı ile katliamdaki temel sorumlulardan biri idi.

Kemalistler Tuttu, Faşistler Vurdu!

Sivas’ın Hesabını Devrimciler Soracak!

İzmir’den Komünistler