1 Mayıs Mahallesi Mahalle Meclisi, kurulduğu günden beri belirli gündemlerle toplandı, ele aldığı gündemleri mahallenin tamamına yaymak için tüm kurum ve yöre dernekleriyle görüşmeler yaptı. Ele aldığı gündemlerden biri olan imar ve kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarına devam ediyor.
Yürütülen bu çalışmalarda, halihazırda 1 Mayıs Mahallesi nezdinde çıkarılan imar planı ve mahalle halkı üzerindeki etkilerinin, yapıları yıkmaktan ibaret olmadığı; mahallenin yapısını sindirmeyi amaçlayan bir yaptırım olduğu vurguluyor.
Bu sorun kapsamında, Mahalle Meclisi her hafta düzenli olarak toplantılarını gerçekleştiriyor. Toplantılara bu süreçte HDK, ESP, EMEP, Mayısta Yaşam Kooperatifi ve KöZ katılıyor. Yaklaşık altı aydır toplantılar sürüyor ve pratik çalışmalar örgütleniyor. Deniz Gezmiş Parkı’nın adının, Deprem Parkı olarak değiştirilmesini protesto eden bir basın açıklaması düzenlenmesi; imar gündemi kapsamında ilçe belediyesi ve İBB ile görüşmelerin sürdürülmesi Mahalle Meclisinin geçtiğimiz aylardaki faaliyetleri oldu.

Diğer bir taraftan Meclis, güncel gelişmeler kapsamında, 1 Mayıs Mahallesi’nde çocuk istismarı yaşanmasını ve Gökhan Güneş’in polis tarafından kaçırılmasını protesto eden basın açıklamaları düzenledi. 25 Ocak günü ise Gökhan Güneş’in kaçırılması üzerine 1 Mayıs Mahallesi Mahalle Meclisi imzalı bir pankart ile 1 Mayıs Mahallesi’nde bir basın açıklaması yaptı.

Bizler KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak Mahalle Meclisi içerisinde yer alıp, çalışmalarında aktif bir şekilde sorumluluk almaktayız ve almaya da devam edeceğiz.

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler