thumbnail of Koz s 135 Nisan 2023_gazete_ek

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak Maltepe Gülsuyu ve Beşçeşmeler’deki bir dizi kuruma gazetenin “Masanın Sol Bacağı Olmayacağız” manşetli sayısını dağıttık.

Gülsuyu’nda kitle örgütleri ve siyasetlere gazetemizi ulaştırdık. Buradaki kurumlarla sohbetlerimizde seçimlerde düzen ittifaklarına oy yok çağrısının önemini anlattık. Altılı Masa olarak bilinen Amerikancı Millet İttifakı’nı adres göstererek ne 1 Mayıs’ta ne de 14 Mayıs sonrasında sınıfın gündemlerini taşıyamayacağımızı, sınıf mücadelesini büyütemeyeceğimizi anlattık. Tersinden, Gülsuyu’nda emekçilerin dayanışmasını ve ortak eylemini örmek için dahi düzen ittifaklarına ve sınıf işbirlikçiliğine karşı durmanın şart olduğunu öne çıkardık. Ziyaret ettiğimiz kurumlara Köz’ün 1 Mayıs pikniği biletlerini ve 25 Nisan Salı günü gerçekleşecek söyleşimizin davetiyelerini ulaştırdık.

Kartal’da TÖP ve Halkevi, Maltepe Beşçeşmeler’de TKP Semtevi, HDP ve siyasi kurum kimlikleriyle tanıdığımız dostlarımızın kültür merkezi ve kafelerine de protokol bıraktık. Burada bulunan insanlara gazete de sattık. Sohbetlerimiz seçimlerde burjuvaziden bağımsız bir tutum almanın, sınıf işbirlikçiliğine karşı eylemli bir pozisyon almayı da gerektirdiği ekseninde gerçekleşti. Aynı zamanda 1 Mayıs üzerinden gelişen sohbetlerimizde de bugün sınıf işbirliğine değinmeden işçilere sınıf kazanımı üzerine de bir sözün olamayacağı görüşlerimizi anlattık. Yeşil Sol Parti’yi seçimlerde neden desteklemediğimiz sorulduğunda, daha önceki seçim pratiklerimizden hareketle tutumumuzu anlattık. Ancak daha 2021 Newroz’unda “HDP Bağımsız Siyasetle Var Olabilir HDP Kitlesel eylemlerle Savunulabilir” diyen komünistler olarak yarın HDP’ye yönelik gerçekleşebilecek olası saldırılarda HDP’yi sahiden savunmak isteyenlerin dahi burjuvaziden bağımsız bir tutumu bugünden göstermesi gerektiğini ifade ettik. Bu sohbetlerin ilerlemesine bağlı olarak Türkiye’de tasfiyeciliğin etkisiyle oluşan sol mozaiğe karşın devrimci bir parti ihtiyacı ve bu partiyi yaratma mücadelesi veren bir platformun odak olmasının anlamı üzerinde durma imkânımız da oldu.

Gülsuyu’ndan Komünistler