20 Aralık 2019 Cuma günü Özgür Yaşam Kooperatifi’nde düzenlenen Marks’ın Siyaset Kuramı sunumunun ilk oturumuna katıldık. Marks’ın siyasi çıkarımlarını hangi geçmiş (çoğu burjuva) düşünürlerden etkilenerek ve dolayısı ile bu düşünürlerin hangi düşüncelerine karşı çıkarak oluşturduğunu aktarmayı hedefleyen sunumun verimli bir havada geçen ilk oturumunda Yunan düşünür Eflatun (Platon) ve onun bilince yaklaşımı ele alındı. Burada Eflatun’la birlikte ele alınan düşünürlerin tartıştığı yönetici/yönetilen ikiliği, dünyevi hazların terk edilmesi/edilmemesi, hakikatin ne olduğu gibi konuların Marks’ı nasıl etkilemiş olabileceği konuşulurken; bu konuların günümüz siyasetine ilişkin olası yansımaları da sunum ve sonrasındaki tartışma esnasında ele alındı. Oturuma Köz’den adına katılan komünistler olarak aktarılan olguları Türkiye’de ve dünyada bugün yaşanan tartışmalara koşut bir şekilde ele alıp Antik Yunan’da var olan seçkinci düşünceyi eleştirirken, sofist fikirlerin bugüne yansımalarını ve bunun 1989’dan bugüne Türkiye solunda yaşanan kimi (postmodernist) eğilimlerle olan olası ilintisini sorguladık. Aynı zamanda Eflatun’un Sokrates’e atfen ele aldığı yanlış bilinç/doğru bilinç yaklaşımının Türkiye’de kurulacak bir devrimci/komünist partiye ilişkin olası izdüşümlerini ele aldık.

Komünist Bir Dünya Kuracağız!

İzmir’den Komünistler