2 Ağustos Çarşamba günü İşçi Emekçi Birliği’nin, “Zam, talan, vergi, sömürü düzenine karşı; Çözüm örgütlü mücadelede!” şiarı ile Mecidiyeköy’de düzenlediği eyleme “Zamlara Karşı Mücadele İçin Hükümetin Karşısında Dikilelim!”,  “Sefaletin Sorumlusu Hükümeti Emekçilerin Seferberliği Süpürecek!” yazılı dövizlerimizle katıldık.

İşçi Emekçi Birliği adına yapılan konuşmada; her geçen gün işçileri sendikasızlaştırmaya dönük politikaların uygulamaya konduğundan, emek sömürüsünün gün geçtikçe katmerlendiğinden bahsedildi. Sermaye sınıfının baskılarına karşı emekçilerin direniş sergilediğinin altı çizilerek zam, talan, vergi ve sömürü düzenine ancak işçilerin birleşerek, örgütlü mücadele ile son verebileceği vurgusu yapıldı.

Geriledikçe saldırganlaşan burjuva hükümetin sermaye sınıfının faydasını kollama çabaları emekçiler üzerindeki baskıyı ve sömürüyü gün geçtikçe perçinliyor. Gün geçtikçe emekçiler daha çok yoksulluğa mahkum ediliyor, sendikasızlaştırma çabaları hız kazanıyor, sermaye sınıfının rant ve karı uğruna Akbelen’de olduğu gibi emekçilerin toprakları talan ediliyor. Hükümetin emekçilere dönük saldırılarına karşı ise mızmız sermayedarların düzen muhalefeti, kaybettikleri seçimin ardından emekçileri suçlamakla, rant ve kardan kendilerine düşecek payın peşinde koşmakla meşgul.

İşçi sınıfının safında olan komünistler, burjuvazinin işçi sınıfına dönük her türden baskısına karşı topyekün karşı koyarak mücadeleyi büyütmenin koşulunun; düzen cephesinden, patron partilerinden bağımsız bir emekçi seferberliği ile mümkün olabileceğini savunuyorlar.

Komünistler, işçilerin en ufak demokratik haklarının dahi kalıcı olabilmesinin yolunun, işçi sınıfına düşman sermaye sınıfının aparatı olan hükümetin emekçilerin seferberliği ile süpürülmesinden geçtiğinin bilincinde olarak hareket ediyorlar. Bu sebeple İşçi Emekçi Birliği’nin düzenlediği eyleme, sömürü düzeninin zam, talan ve vergi ile süregelen saldırılarına karşı mücadele etmenin gerek koşulunun hükümetin karşısına düzen güçlerinden bağımsız bir hatta, emekçilerin seferberliği ile dikilmek olduğunu belirten dövizlerimizle katıldık.

Emekçilerin haklarını ve taleplerini ön plana çıkartmayı amaçlayan bu çeşit eylem ve etkinliklere katılmaya devam edeceğiz.

Beşiktaş’tan Komünistler