Köz’ün arkasında duran komünistler olarak, 4 Nisan Salı günü saat 19.00’da Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda gerçekleştirilen, Devrim Hareketi, Devrimci Hareket, DİP, TKH, 1920 TKP ve TSİP’in örgütleyicisi olduğu “Türkiye NATO’dan Çıksın! NATO Dağıtılsın!” eylemine katıldık.

Hem NATO’ya hem de NATO’nun genişlemesine onay veren Meclis kararına karşı gerçekleştirilen basın açıklamasında, NATO’nun emperyalistlerin kanlı örgütü, sermaye düzeninin bekçisi, emekçilerin ve dünya barışının düşmanı olduğu, dünyanın dört bir yanında işçi sınıfına ve ulusal bağımsızlık hareketlerine karşı mücadele ettiği vurgulandı. Dün sosyalizme ve işçi sınıfına savaş açan NATO’nun, bugün emperyalizm çıkarları adına dünya emekçilerini felakete ve yıkıma sürüklediği; Ukrayna’da kendi yeni savaş konseptini uygulamaya soktuğu, dünyayı bir nükleer kıyamete sürüklediği, faşizm ve nazizmi Ukrayna’da yeniden hortlattığı ifade edildi. Türkiye’nin de NATO’nun kuruluşundan beri sadık bir işbirlikçi olduğunu, NATO genişlerken emperyalistlerden daha fazla pay koparma yarışına girdiği söylendi. Basın açıklamasında, sadece AKP’nin değil, onun alternatifi olduğunu iddia eden Millet İttifakı’nın da Türkiye işçi sınıfının ve bağımsızlığının düşmanı olan NATO’nun genişlemesine AKP’den daha büyük hevesle destek verdiği dile getirildi. Mecliste her boydan muhalefet olduğunu iddia eden siyasetlerin de oylamaya katılmayarak buna destek çıktığı vurgulanarak, “Türkiye işçi sınıfı, tüm ilerici ve yurtseverler, devrimciler ve komünistler olarak bu utanç vesikasına ortak olmayı reddediyoruz!” dendi. Bir savaş ve terör örgütü olan, bağımsızlık düşmanı NATO ile pazarlık değil mücadele edileceği, NATO ile masaya oturanın da, buna göz yumanın da suçlu olduğu dile getirilerek, “Türkiye NATO’dan Çıksın, NATO Dağıtılsın!” şiarıyla basın açıklaması sonlandırıldı.

Eylemde atılan sloganlar şu şekildeydi: “Emperyalistlerden Hesabı Emekçiler Soracak!; NATO’dan Çıkılsın, NATO Dağıtılsın!; Kahrolsun NATO, Kahrolsun Emperyalizm!; Emperyalistler, İşbirlikçiler, 6. Filo’yu Unutmayın!”

Eyleme “NATOculara, IMFcilere, Düzen İttifaklarına Hiçbir Turda Oy Yok!”, “6. Filo’ya Secde Edenlerle Karışmayacağız Barışmayacağız!” ve “ABD, AB, Rusya, Tüm Emperyalistleri Yıkacak Olan Dünya Komünist Partisini Yaratmak İçin İleri!” şiarlı dövizlerimizle katıldık.

Okunan basın açıklamasında her iki ittifakın da NATO konusunda suç ortaklığı yaptığı dile getirilse de, eylemde önümüzdeki Cumhurbaşkanı seçiminde “NATOculara Hiçbir Turda Oy Yok!” diyen bizden başka hiçbir siyasi kurum yoktu. Aynı şekilde, bir ezen ulus devleti olan, NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye Cumhuriyeti’nin Kürdistan ve Kıbrıs’ta ne işi olduğunu soran da yoktu. Oysa Kürdistan’ın dört gerici bölge diktatörlüğü tarafından esir ve ilhak edilmesine kayıtsız kalanlar anti-emperyalist olamaz. Eyleme kalabalık bir şekilde katılamamamız, bunu vurgulayan “Kürtlere Özgürlük Ortadoğu’ya Barış!” ve “Asıl Düşman Kendi Yurdunda!” içerikli dövizlerimizi yükseltemememize yol açtı. Aynı zamanda, 20 Mart’ta sonlandırdığımız bağımsız Cumhurbaşkanı adayına destek kampanyamızın seçim materyallerini alanda dağıtmamamız da bir eksiklik oldu.

Beşiktaş’tan Komünistler