Halkların Demokratik Kongresi’nin çağrısı ve “Siyonist İsrail İşgaline Son! Tüm Anlaşmalar İptal Edilsin! Direnen Filistin Halkı Kazanacak!” şiarıyla 25 Mayıs günü, Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldık. Basın açıklamasına Halkların Demokratik Kongresi, HDP, EMEP ve KÖZ katıldı.

Basın açıklamasında ilk olarak HDP Milletvekili Musa Piroğlu konuştu. Konuşmasında İsrail’in Filistin’e saldırmadan önce yolsuzluklarla çalkalandığını ve yıkılmak üzere olduğunu belirtti. Dünyanın her yerinde hükümetlerin kendi halklarına karşı yaptıkları yolsuzlukları gizlemek için ırkçı şoven politikaya başvurduklarını belirten Musa Piroğlu sonrasında şu konulara değindi: Türkiye hükümetinin İsrail’e karşı tutumunun ikiyüzlü olduğunu İsrail’le askeri ve ekonomik anlaşmaların devam ettirildiğini; öte yandan Gazze saldırısını kınayan Türkiye hükümetinin Sur’u, Cizre’yi Nusaybin’i yerle bir ettiğini söyledi.  Dünya halklarına Filistin mücadelesine destek vermek için halkların kendi hükümetleriyle mücadele etmesi gerektiği çağrısı yaptı.

Ardından Tuzla HDP İlçe Eş Başkanı Fikriye Sarıgül hazırlanan basın metnini okudu.  “İngilizler Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında kendilerine ayırdıkları Filistin’i tek parça halinde idare edemeyeceklerini anlayınca ilkin bölüp doğusunda bir kukla krallık olarak Ürdün devletini yaratmıştır. Filistin’in nihai parçalanması ise İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra olmuştur. Galip devletlerin ortak planları sonucunda Filistin topraklarında Ürdün Krallığı’nın yanı sıra bir de Siyonist İsrail devleti kurulmuştur. Yahudilere, Nazi mezalimine maruz kaldıkları bahanesiyle güya insanlığın bir hediyesi diye kurulan bu gerici devlet o gün bugündür Filistinlilere ve bütün Ortadoğu halklarına kan kusturmaktadır. Aynı çorap emperyalistlerin eliyle Ortadoğu’nun, başına örülmüş ve 4 gerici devletin ilhakına bırakılmıştır. Emperyalistlerin bu hamleleri asla Ortadoğu’da istikrarı sağlayamamıştır. Bırakalım istikrarı iki sorun Ortadoğu’da çözülmeyi bekleyen bir düğüm olarak durmaktadır. Bu topraklarda Siyonizm’e ve gerici devletlere karşı mücadele yıllardır devam etmektedir. Bu düğümün çözümü asla emperyalistlerin dayattığı parçalanmış Filistin ve parçalanmış Ortadoğu değildir. Bu düğüm ancak bağımsız Filistin ve bağımsız birleşik Ortadoğu’yla olacaktır. Yıllardır bu topraklarda sömürgeci,  işgalci saldırılarına ve TC devletinin saldırılarına da direnişle cevap verilmiştir. Bu direnişlere vereceğimiz destek tıpkı İtalya Liman işçilerinin yaptığı gibi İsrail’e giden silahları ve desteği engelleyerek olacaktır. Bu direnişlere destek Kobanê ayaklanmasında olduğu gibi AKP karşı burada mücadeleyi yükseltmekle ve AKP’yi ezilenlerin mücadelesi ile devirmekle olacaktır. Bizler HDK olarak ezilen ve emekçileri bu mücadele davet ediyoruz. Kitlesel eylemli mücadeleye ve ezilenlerin uluslararası dayanışmasına davet ediyoruz. Bugün nasıl ki söz konusu Filistin ve Ortadoğu olunca bütün gerici devletler, bütün emperyalist devletler uzak yakın demeden söz söyleyebiliyorsa biz işçi ve emekçilerin de ezilen halkların yanında saf tutmamız gerekir. Zira bu ezilen halklar özgürleşmeden ezilenlerin düşmanı olan devletin çatısı altında ezilmeye devam edeceğiz.

Yaşasın Ezilen Halkların Birlikte Ortak Mücadelesi Yaşasın Filistin Halkının Bağımsızlık Mücadelesi”

Basın açıklamasında “Katil İsrail Filistin’den Defol;  Katil ABD Orta Doğu’dan Defol; Yaşasın Halkların Eşitliği; Gün Gelecek, Devran Dönecek, Katiller Halka Hesap Verecek” sloganları atıldı.

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak basın açıklamasına bayraklarımız, “Ortadoğu’ya Barış İçin Filistin ve Kürdistan’a Özgürlük; İsrail Devleti Yıkılacak Birleşik Laik Filistin Kurulacak ve Ne Siyonizm Ne Şeriat Yaşasın Birleşik Özgür Filistin” şiarlı dövizlerimizle katıldık. “Ne Siyonizm Ne Şeriat Yaşasın Birleşik Özgür Filistin; Kürtlere Özgürlük, Ortadoğu’ya Barış ;  Seçimle Değil Devrimle Gidecek” sloganlarını attık.

Kadıköy’den Komünistler