“Ne Yapmalı: Leninist Partinin Siyasi Temelleri” modülünün “Ekonomistlerin İlkelliği ve Devrimciler Örgütü” isimli dördüncü oturumu 29 Haziran Pazartesi günü 18 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Konuşmacı yoldaş sözlerine artizanca çalışma, ilkellik ve profesyonellik üzerine konuşarak başladı. Artizanların yaptıkları işte iyi ve nitelikli olduğunu belirten konuşmacı, nitelikten ziyade çalışma tarzının ilkelliğine vurgu yaptı.

“Lenin’in hareketin başlangıç safhaları için bu çalışma tarzını olağan gördüğünü fakat hareket geliştikçe profesyonel devrimciler örgütüne ihtiyacın arttığını belirtmiştir. Lenin hareketin gelişmesinden bahsederken kıdem tazminatı için sokaklara dökülmekten değil, siyasi iktidarı hedef alan bir hareketin gelişiminden bahseder. Bu yükselişte profesyonel devrimciler örgütü daha da önem kazanır. Bu örgütün istikrarlılığı sağlam bir yönetici örgüte sahip olmasına, yükselen harekete katılımına bağlıdır. Bu örgüt mesleği devrimcilik olan kimselerle sınırlıdır.”

“Artizanca çalışma ve profesyoneller örgütü konusuna tekrar dönelim. Zanaatkar ve küçük tüccar kendi üretim araçları ve kendi üretimiyle çalışırlar. Bunu alternatifi nedir dediğimiz zaman, loncalar şunlar bunlar denebilir. Dolayısıyla bahis konusu olan bir tarafta ilkeller bir tarafta profesyonel devrimciler var dediğimiz zaman işin özünü anlamamış oluruz. Bu çalışmanın örgütlenmesi açısından da fark vardır. Bu örgüt mesleği devrimci faaliyet olanlar sınırlı bir örgüt deniyor. Örgütün kendisi profesyonelce kurulmuş bir örgüt olmalıdır. İkincisi de bu örgüt kendisini işi profesyonel devrimci faaliyet olanlarla sınırlamalıdır. İşinde usta nitelikli insanlar olmasıyla sınırlandıramayız. Bolşevik partinin militan profiline bakarsanız birbiriyle hiç uyuşmayan insanlar vardır. Aynı bir fabrikada olduğu gibi birbirinden farklı insanları barındıran yapıdan bahsetmiş oluyoruz. Bu yapının da işinin ehli insanlar tarafından tasarlanıp kurulmuş olması da gerekli. Birbirinden farklı insanların olduğu fabrika gibi düşüneceksiniz. En az 1 konuda uzmanlaşmış işinin ehli olanlar. Biri gelip ben komünist oldum diyemez. Teşkilat seçer, kimse kapıyı açıp giremez. Burjuva partilerin yapısına uymayan bir yapı görürüz. O zaman devrimci örgüt yapısı gereği de devrimci olmalı. Bu anlamda da farklı bir yapıdır.”

“Bir yaygın tanıyı da kırmak lazım. Yaygın olan şey teşkilattan maaş alanlara profesyonel kadro deniyor. Benim bildiğim Bolşevik kadroda böyle bir profesyonellik yoktur. Ben hiç maaş bordrosu görmedim. Özel işler için para yardımı yapmak başka, geçimi teşkilattan sağlamak diye bir şey yok. Benim kiramı kim ödeyecek dediği zaman işin rengi değişiyor. Nereden bulursan bul, çal anandan babandan al, ne yaparsan yap bul getir. Teşkilata da katkı yap.“

“Kendiliğinden harekete dışarıdan siyasal bilinç taşımak. Bunun kendisi kendini tanıtmak için yeterlidir. Kendi bayrağın ve yayınınla propaganda faaliyeti yapmak. Herhangi bir örgütün niteliğini belirleyen eyleminin muhtevasıdır, tanıtmayı böyle anlamalıyız. Ne yapmalının özeti gibi bir cümledir bu bir manada. Tanıtmak dediğimiz şeyin karşılığı propagandadır. Tanıtımımızın kendisi eylemin muhtevasıdır. “

Oturumun ilk bölümünün ardından sorular alındı.

-Örgütün reklamı olmaz dedin. Kitleler içerisinde mücadele yürüten ezilenlerin ve emekçilerin üzerindeki reformist bulutları dağıtacak parti kendini tanıtmadan bunu yapabilir mi reklam dediğin nedir?

– Kitlelere dışarıdan bilinç verme kısmını tekrar etmeni rica edeceğim?

– Parti öncesi siyasette ve partili siyasette profesyonelliği nasıl ele almalıyız? Parti öncesi siyaset bir amatörlük barındırıyorsa profesyonellik için en acil tutulması gereken halka nedir?

– Bir yayında parti öncesi siyasetin niteliğini militan niteliği belirler diye bir tespit okumuştum. Bu artizanca bir yaklaşım mıdır? Örgüt niteliğini ve militan niteliğini nasıl ele almalıyız?

Konuşmacı:

“Militanların sahip olması gereken nitelikler var Birde bu militanları örgüt seçer. Sen daha önce ne yedin ne içtin ne yaptın diye sorar? Bütün bunları örgüt yapacak. Militanların istenen niteliğe sahip olup olmadığına karar verecek olan örgüttür. Merkeziyetçilikten kasıt bütünü toplamı ilerisini görme yeteneğine en fazla sahip olan demektir. Bir yerel örgütün bize ajitatör lazım demesiyle bir değildir. Militanların seçilmekte olduğu gibi bunların seçilmesi de de örgütün ihtiyaçları hakkında bilginin geçtiği yerden olması gerekiyor. Bu merkezde alt örgütlerle iyi örülmüş bir ilişki lazım. Profesyonelce tasarlanmış bir örgüt olması lazım. Profesyonel devrimcilerle kısıtlı olacak. Bunlarla kısıtlı organizasyon en gelişkin işinin ehli bir şekilde kurulmalı.”

“Parti öncesi siyasetle partide profesyonellik arasında ne fark vardır. Ne Yapmalı’da bunu görmüyorsunuz. Daha önce bahsetmiştim. Ne Yapmalı’nın asıl başlığı hareketimizin acil sorunlarıydı. Bu makalede diyor ki Rusya’da 19.yy sonlarına doğru devrimciler yapılması gerekeni yaptılar sosyal hareketin temellerini attılar diyor. Bu anlamda o hazırlıkla bugünkü hazırlık arasında esaslı bir fark var. Hazırlık kavramı da bunun için var. Orada da bir nevi hazırlık var. Bizim bugün kastettiğimize benzer bir hazırlık değildir. M Suphilerden bugüne miras kalan bir gelenek var. 71-72 kopuşu var . İki askeri darbeye rağmen süren devrimci hareketten bahsediyoruz. Bu bakımdan Rusya’ya benziyor. Bir başka bakımdan Rusya’da Narodnik, Bund ve Sosyal Demokrat Hareket var. Bizim yüz yüze olduğumuz şey bu değil. Bizim için hazırlık faaliyeti komünist enternasyonalin kıstaslarına göre kurulmuş bir parti yok tespitiyle başlar. Bu farklı bir hazırlığı gerektiren bir iştir. Buna hazır kadrolara ihtiyaç vardır. Parti öncesinde bir partinin gerektirdiği profesyonellik aynı mıdır değil midi sorusu yanlış olur. Hangi aşamada olursa olsun bir devrimci örgütün militanları aynı özelliklere sahip olmalıdır. Militanlar bakımından parti öncesi parti sonrası arasında bir fark yoktur. Teşkilatın kendisinin profesyonelce olması lazım. O profesyonellik hazırlık döneminde elde edilir. Farklı örgütlerde deneyim kazanmış unsurlar var, bunların bir araya getirilmesinde hazırlık döneminin profesyonelce kurulması ve örgütlenmesi gerekir”

“Dışardan bilinç nasıl bir şey, anlaşılmıyor. Oradaki dışarıdan kavramı rastgele bir kavram değil. İşçiler zaten mücadele içinde, ama bunun içinden dolaysız bir biçimde sosyalist bilinç çıkmaz. Bu hareketin içine birileri gider al sana sosyalist bilinç getirdik der. Bolşeviklerin önerdiği ise bu hareketin içinde yer almaktır. Eyleme katılacaksın, o eylemin içinde dolaysız olarak ortaya çıkmayan bir kavramı getireceksin. Korona salgını varsa oturup hangi sülaleden geliyor, aşısı falan filan diye konuşmazsınız. Bu virüs vesilesiyle bu salgının nasıl önlenemediği ve bunu ortadan kaldırmak için neden topyekûna devlet aygıtını parçalamak gerektiğini tartışırsanız dışarıdan bilinç getirmiş olursunuz.”

Görüş ve cevapların ardından oturum tamamlandı. Gelecek oturumda yapılacak sunum ve tartışmalar, Ne Yapmalı’nın “Bütün Rusya İçin Bir Siyasal Gazate Planı” başlıklı bölümü üzerinden gerçekleştirilecek.

Üniversitelerden Komünistler