Seminer serimizin “Ne Yapmalı: Leninist Partinin Siyasi Temelleri” modülünün “Trade-Unioncu Siyaset ve Sosyal-Demokrat Siyaset” başlıklı 3. oturumu gerçekleştirildi. 

Kendiliğinden mücadelenin dışından sınıf bilincini taşımanın ne anlama geldiğini ve siyasi teşhirin bu noktadaki niteliği üzerinde yoğunlaştığı sunumunda konuşmacı şu vurgularda bulundu:

Sendikalist siyaset dediğimiz zaman tam olarak var olan burjuva demokrat siyasetinden bahsediyoruz. Siyasetle ancak siyasetle mücadele edilir. 

Siyasi mücadelenin yöntemleri nelerdir dediğimiz zaman siyasi eğitim ve siyasi teşhir gibi kavramlar çıkıyor. Burjuva siyasetinin maşası haline gelmemek için siyasi teşhir gerekir.

Siyasi teşhir Türkiye Solu’nda şöyle anlaşılıyor, siyasetten bahsetmek, hükümetten bahsetmek, Akp’nin hukuksuzluk yaptığını söylemek, işçileri Kürtleri ezdiğini söylemek. Bu siyasi teşhir değildir. Siyasi teşhir, toplumdaki sınıfsal ve siyasal tüm katmanların, tüm farklı aktörlerin birbirleriyle ilişkilerini ve çatışmalarını olanca karmaşıklığıyla tespit edebilmek ve tespit edilen bu bilgiyi de propaganda yaptığı yere verebilmek, taşıyabilmektir. Bu karmaşık analizi yapabilmek burjuvazinin ve işçi sınıfının katmanlarını görmeyi gerektirir, bu katmanların hepsinin farklı birer siyasi aktör olduğunu ve farklı hareket biçimlerinin olabileceğini mücadele katılma biçimlerinin farklı olabileceğini; zaman zaman çıkarlarının beklentilerinin değişebileceğini ve birbirlerini etkileme yöntemleri ve etkileme oranlarının da farklı olabileceğini, mücadeleden beklentilerinin farklı olacağını, bunların tümünün analizinin yapılmasını gerektirir. 

Soru, görüş ve cevapların ardından oturum tamamlandı. Gelecek oturumda yapılacak sunum ve tartışmalar, Ne Yapmalı’nın “Ekonomistlerin İlkelliği ve Devrimciler Örgütü” başlıklı bölümü üzerinden gerçekleştirilecek. 

Üniversitelerden Komünistler