15-16 Haziran eylemlerinin başlamasına vesile olan her ne kadar DİSK ve içindeki TKP-TİP olsa da, eylemler ayaklanmaya dönüştükten sonra bu özneler geri basmış ve eylemlerin önünü kesmeye çalışmıştır. Ayaklanma DİSK ve içindeki TKPlilere rağmen olmuştur. 15-16 Haziran devrimciler eliyle mayalanırken DİSK yöneticileri “yatıştırmak” için 15-16 Haziran’ın militanlığının karşısında durmuştur. 15-16 Haziran Ayaklanması, yasal sınırlardan taşsa da Komünist Enternasyonal’in geleneğini sürdüren devrimci bir önderlikten yoksun bulunan bir dönemin doruk noktasını ifade ediyordu. Aynı zamanda 71 kopuşunun 15-16 Haziran’ın hemen ertesinde gerçekleşmesi de tesadüf değildi. Önderlik boşluğunu hisseden devrimcilerin bulundukları yapıların bu boşluğu dolduramayacağını anladıkları bir pratikti. 15-16 Haziran geleneğinin işçi hareketi içinde sürdürülememesinin esas nedeni bu sürekliliği sağlayacak devrimci bir partinin eksikliğidir.

Bugün için bu kopuşu gerçekleştirenler gibi komünist partiyi kuracak olan cürete ihtiyacımız var. Bu eksikliği giderecek olan büyük çaplı bir ayaklanmaya önderlik edip ayaklanmaya siyasi hedeflerini gösterecek bir devrimci partinin yaratılmasıdır. Böyle bir parti Komünist Enternasyonal’in derslerini rehber edinmeksizin yaratılamaz.

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak çağrıcısı olduğumuz İşçi Emekçi Birliği’nin 15 Haziran günü saat 17.00’de Tuzla İçmeler Köprüsü’nde ve 16 Haziran günü saat 19.30’da Kadıköy İskele Meydanı’nda olacak, “15-16 HAZİRANLAR İÇİN İLERİ!”, “İŞÇİ SINIFININ KURTULUŞU KENDİ ESERİ OLACAKTIR!”, “Büyük İşçi Direnişi’nin Yıldönümünde Eylemlerde Buluşalım” çağrılarını ve şiarlarını içeren 15-16 Haziran eyleminin afişlerini yaptık.

Bununla beraber, “SİNANLARDAN CEVAHİRLERE ULAŞLARDAN ALİ HAYDAR YILDIZLARA 71-72 DEVRİMCİ KOPUŞUNU SAHİPLENİYORUZ”, “15-16 HAZİRAN’IN ÇAĞRISI PARLAMENTERİZM DEĞİL, DEVRİMDİR” şiarlı afiş çalışmamızı Okmeydanı’nda yaptık.

Bolşevizm Kazanacak!

Devrim için Devrimci Parti, Parti için Komünistlerin Birliği!

Okmeydanı’ndan Komünistler