Gençlik örgütlerinin çağrısıyla İstanbul Okmeydanı’nda, “Berkin İçin Adalet, Suruç İçin Adalet” şiarıyla eylem gerçekleştirildi. Berkin Elvan’ın vurulduğu yerde gerçekleştirilen eylem yoğun polis ablukası altında geçti. 10 Temmuz Cuma günü akşam 19.00’da yapılan eyleme bir dizi gençlik örgütü flamalarıyla ve dövizleriyle katıldı. Eylem Berkin’in vurulduğu sokakta yapılan basın açıklaması ve atılan sloganlarla sonlandırıldı. Eylem boyunca, “Berkin İçin Adalet, Suruç İçin Adalet!, Suruç’un Hesabı Sorulacak!, Katillerden Hesabı Gençlik Soracak!, Suruç’u Unutma Unutturma!” sloganları atıldı.

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak eyleme; “Adalet İçin Tek Yol Devrim” yazan dövizlerimizle ve flamalarımızla katıldık. Bugünün asıl öne çıkarılması gereken politik hattı, devrim şiarının öne çıkarılmasıdır. Katliamlar ya da diğer her türden ezilenlere yönelik hak gaspları karşısında bu düzenden ‘Adalet’ talep etmek değil, bu düzeni yıkmak gerektiği çizgisini savunuyoruz. Bu düzenin hiçbir kurumundan emekçilerin, ezilenlerin lehine en ufak bir adım atılmayacağını komünistler olarak çok iyi biliyoruz. Tarih, düzenden beklentiler içerisinde olanların hezimetleriyle doludur. Böylesi bir tarihin derslerini kuşananlar elbette bu düzenden en ufak bir demokratik hak beklemezler, demokratik haklarımız için tek yol devrim derler. Böyle bir görev ve bilinçle hareket edenlerde, böylesi bir proleter devrimi gerçek kılacak olan komünist partinin kurulması mücadelesine atılırlar. Bu görev de sadece bu mücadeleye atılanların omuzlarında değil, yüzünü devrimciliğe dönmüş, devrim iddiası taşıyan tüm militanların omuzlarında bir görev olarak durmaktadır. İşte KöZ’ün arkasında duran komünistlerin çağrısı da, omuzlarında bu yükü taşıma cüreti gösterenleredir.

Okmeydanı sokaklarında yitirdiğimiz Berkin’in de, Kürdistan’da kalekollara karşı mücadelede yitirdiğimiz Medeni’nin de, Suruç’ta katledilen devrimcilerin de hesabını sormak ve adaleti sağlamak ancak devrimle gerçekleşebilecektir. Adalet halkların elleriyle değil, devrimle gelecektir, devrimi de halklar değil, devrimciler yapacaktır. Bu devrim ancak Komünistlerin Birliği ile yaratılacak olan komünist partinin öncülüğünde gerçek kılınacaktır.

Adalet İçin Tek Yol Devrim!

Yaşasın Komünistlerin Birliği!

İstanbul’dan Komünistler