25 Kasım 2023 günü Finike’de soru ve cevap şeklinde geçen Ekim Devrimi anması yaptık. Ekim Devrimi’ni hazırlayan koşullar devrim süreci ve sonrasıyla ilgili birkaç arkadaş söz aldı. Paris Komünü’nden Ekim Devrimi’ne kadar, İkinci Enternasyonal oportünizminden, Komintern’in Ekim Devrimi ile ilgili yaklaşımları dile getirildi. İşçi sınıfının hala en devrimci sınıf, devrimin motor gücü olduğu dile getirildi. Devrimci durumun nesnel öğelerinin hazır olmasına rağmen öznel öğenin -sınıf partisinin- eksikliğinden dolayı devrimci durumun devrim durumuna sıçratılamadığı üzerinde fikir birliğine varıldı.

İçinde yaşadığımız coğrafyada, komünistlerin öncül işleri, komünist devrimi yapacak partinin yaratılması doğrultusunda fikir birliğine varılmıştır. Antalya-Finike’de ilk kez gerçekleştirilen Ekim Devrimi anma toplantımız ne yapılıp ne yapılmayacağı konusunda aydınlatıcı bir toplantı oldu. Finike komünistleri olarak bizler emin adımlarla Ekim Devrimi ışığı doğrultusunda yaşadığımız coğrafyada komünist devrim partisinin yaratılmasında elimizden gelen katkıyı fazlası ile ortaya koyacağımıza eminiz.

Yaşasın Ekim Devrimi’nin Bizlere Miras Bıraktığı Devrim Işığı!

Antalya Finike’den KöZ Okurları