Marksizm ile tanışmam her ne kadar yeni olsa dahi hayatım boyunca materyalist ve bilimsel bir yaklaşım ile olayları değerlendirdiğimden ötürü Marx’ın fikirlerini anlamam benim için çok zor olmadı. Yine de bu alanda öğrenmem gereken birçok şey olduğuna inanıyorum. Marksizm ile olan bu yeni maceramda bir arkadaşımın aracılığı ile KöZ ile tanıştım. Katıldığım KöZ seminerleri ve KöZ içerisinden insanlarla olan sohbetlerim birçok konuyla ilgili kafamdaki soru işaretlerini gidermekle kalmadı aynı zamanda bir yol çizmem açısından da bana yardımcı oldu. Kendi mantık çerçevem içerisinde oluşturduğum düşüncelerimin KöZ ile uyum sağladığını fark ettim.

Kendini komünist olarak niteleyen bir insan için devrim mücadelesi zaruridir. Elbette burada realist ve çözüm odaklı bir yaklaşım önemlidir. Etrafta yalnızca devrim naraları atarak devrim yapılmaz hatta yalnızca bunu yapmanın soytarılıktan farksız olduğunu söylemek de yersiz olmaz. Elbette yeri gelince meydanlara çıkıp görüşlerini dillendirmek önemlidir fakat iş yalnızca burada kalmamalıdır. Komünist parti öncelikle geçmişten gelen tecrübeler sayesinde oluşturulmuş Komitern’e katılmanın yirmi bir koşulunu yerine getirmelidir. Meclisi iktidara giden bir araç olarak ele almak yerine Komünist propagandanın yayılması için bir araç olarak ele almak gerekmektedir. Bugün Komünistlerin birliği sağlanmalıdır.

Maalesef Türkiye’de bırakın yirmi bir koşulu sağlayan bir parti görmeyi devrim odaklı bir parti bile görememekteyim. Türkiye’de bulunan ve kendini komünist olarak niteleyen partilerin bir burjuva partisi gibi hareket edip, bir burjuva partisi gibi söylemlerde bulunması açıkçası ya acizliğin bir göstergesidir ya da bu partilerin devrimci ruhtan yoksun yozlaşmış birer sistem partisine dönüşmesinin işaretidir.

Her ne kadar bu yolda yeni olsam dahi kendini komünist olarak niteleyen birisinin bu yolda büyük veya küçük bir katkıda bulunması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenden ötürü ve KöZ’ün yaklaşımının benim ile aynı doğrultuda olduğunu gördüğümden dolayı KöZ ilgimi çekmeyi başarmıştır.

Üniversitelerden bir KöZ Okuru