Bugün ülkemizde toplumsal muhalefetin yükselişi ya da düşüşü sendikaların yürüttükleri çalışmaların sonucu bu haldedir. Bunu neden böyle söylüyoruz? Bugün sağından soluna bütün sendikalar (çok az bir kısmı hariç) ele geçirdikleri bu emek örgütlerini kendilerine bir işyeri olarak görüyor oldukları için yalnızca aidat toplayan işçilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için sözde bir demeç veren, hesap soruyoruz gibi yapan ama sormayan sabah akşam televizyonlarda basında “burunlarında fitil fitil getireceğiz” diye demeçler verip mitinglere 3-5 kişiyi geçmeyen sayılarla sınırlı sayıda genel bu yöneticiler resmen işçilerin emekçilerin bağrına çökmüştür. Canımız acıyor yanlış yapıyorsunuz diyenleri bir yolunu bulup susturuyorlar. Bu yöneticiler asıl olarak burjuva sınıfının değirmenine su taşıyan kişiliksiz ahlaki bir çürümenin içinde mevcut sistemin aktörleri olarak rollerini iyi yapıyorlar. Eğer böyle değilse çıksınlar aldıkları maaşlarını kamuoyuyla paylaşsınlar. Her sendikacı edindiği mal mülk beyanında bulunmalıdır. O paha biçilmez araçlar nasıl alınabiliyor, o lüks evler villalar nasıl elde ediliyor hepsinin hesabını vermelidirler. Lüks otellerde yudumladığınız içkilerinizin bedeli bizlerin bir ay ev kiralarımızdan daha fazla. Sizlerin sürdüğü bu hayat işte bugün sindirilen silikleşmiş toplumsal muhalefetin bedeli karşılığıdır. Eğer böyle bir sendikal çalışma ortamı olmasa sizlerin o hayatı yaşama şansı olamayacak.

Peki şimdi bizlerin ne yapması gerektiğini konuşalım. Bu yüzsüzleri bu sınıf işbirlikçilerini iyi tanıyıp iyi teşhir etmeliyiz. Onların elindeki bu fırsatı alarak sınıfın çıkarlarını gözeten samimi işçi dostu dostlarımızla yürümeliyiz bu yolu. Varsın uykuları kaçan onlar olsun, varsın biz olmazsak hayatın duracağını anlasınlar o zevki sefa içinde yaşayan patronlar sınıfı. Evet bizlerin gücünü kıran sendikaların sahtecilik yapmalarıdır. Bu güce sahip olduğumuzu bilerek hareket edersek çok şey değişecektir.

İşbirlikçi değil, işçi emekçi dostu sendika!

Haklarını öğren, emeğini koru!

Kırşehir’den Belediye İşçisi Bir Köz Okuru