Köz’ün arkasında duran komünistler olarak, 27 Mayıs Cumartesi günü, Gezi Ayaklanması’nın 10. yılı münasebetiyle Taksim Dayanışması tarafından düzenlenen basın açıklamasına katıldık. Geçtiğimiz yıldönümünde açık alanda gerçekleşen basın açıklaması, bu kez TMMOB’un kapalı konferans salonunda gerçekleşti. Kimi siyasetlerden katılımcıların olduğu basın açıklamasında; TTB, DİSK, KESK ve TMMOB söz aldı. Ardından ortak basın açıklaması okundu.

Meslek odaları ve sendika temsilcilerinin konuşmalarında “Mücadele bundan sonra da sürecek.” vurgusu yer aldı. Ortak basın açıklamasındaki vurgu da benzerdi. Açıklama, “Seçimin sonucunda hangi ittifak, hangi koalisyon, hangi hükümet gelirse gelsin; bilsinler ki bizim pusulamız Gezi’dir. İnsanca, özgür, adil, refah içinde, demokratik bir yaşam talebimiz ve hak arayışımız hep sürecek.” sözleri ile noktalandı. 31 Mayıs’a ilişkin planlamanın da önümüzdeki haftabaşında duyurulacağı açıklandı.

Basın açıklamasının ardından “SINIF İŞBİRLİĞİ DEĞİL, SINIF SAVAŞI!” başlıklı 1 Mayıs özel sayımızı dağıttık ve gazetemizin 136. sayısının satışını gerçekleştirdik.

Gezi’nin 10. yılında, Gezi’den çıkan derslerin sorumluluk bilinciyle mücadele etmeyi sürdürüyoruz. On yıl içinde daha da güçsüzleşen ve güçsüzleştikçe saldırganlaşan hükümeti devirme ödevi önümüzde duruyor. Gezi sırasında hükümette yer alanlar ve ayaklanmış kitlelere o gün de itidal çağrısı yapanlar bugün Millet İttifakı’nda buluştular. Hükümetten Millet İttifakı’nın peşinden giderek değil, emekçilerin seferberliğiyle kurtulabileceğimizi bu seçim döneminde güçlü bir şekilde dile getirdik. Bu emekçi seferberliğini yaratmak, ayaklanmış kitlelere yol gösterebilmek için ihtiyacımız olanın bir devrimci önderlik olduğu, Gezi’nin dersleri arasında en tepede durmaktadır. Bugün Köz’ün arkasında duran komünistlerin mücadelesi de bu devrimci önderliği, bolşevik tipte bir devrimci partiyi yaratmak içindir.

Beşiktaş’tan Komünistler