Mahirlerin İboların  ve Denizlerin 71 kopuşu revizyonizmden oportünizmden ve de legalist tasfiyecilerden devrimci bir kopuştur. 71 öncesi Kıvılcımlı’ya akıl danışan Deniz Gezmiş ile THKO sonrasında hareket eden Deniz Gezmiş aynı kişi değildir. 71 kopuşunu gerçekleştirenlerin ortak özeliği somut araçlarla yani savaş örgütünü kurarak burjuva diktatörlüğünü yıkmak, ezilen ve emekçilerin iktidarını kurmak için yola çıkmalarıdır. En basit talebin dahi iktidarda düğümlendiğini bildikleri için, parlamentoda burjuvazinin burcuna orak çekik dikeceğiz diyen TİP’in aksine bu akımlar (THKO/THKP-C, TKP/ML, TİKKO) hedefin devrimci bir savaş örgütü aracılığıyla iktidarı almak olduğunu savunmuşlardır. Bugün onların gelenekçisi olduklarını iddia edenler onları aşmamış,  kat ve kat gerisine düşmüşlerdir. Mevcut olan Amerikancı muhalefetin yedeğine düşmüşlerdir. Biz de KöZ’e sempati duyan, devrimci iddiası olan bir gurup arkadaş olarak KöZ’ün politik ve siyasi çizgisini benimsediğimiz için devrimci bir sorumluluk üzerimize aldık ve seve seve yerine getirdik. ‘Deniz İbo Çayan Savaşa Devam! Örgütlü Devrimcilerdi Devrim İçin Öldüler’ içerikli KöZ ozalitlerini Gazi Mahallesi’nde çeşitli yerlerde yaptık.