KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak 1 Mayıs Mahallesi, Gülsuyu ve Tuzla alanlarında “Deniz İbo Çayan Savaşa Devam! Örgütlü Devrimcilerdi Devrim İçin Öldüler” şiarlı ozalitlerimizi yaptık.

Bugün “Deniz İbo Çayan Savaşa Devam! Örgütlü Devrimcilerdi Devrim İçin Öldüler” şiarını yükseltmenin amacı 71-72 kopuşunun tamamlanmasını görev bilmenin ve bu kopuşun sahiplenebilmesinin esas koşulunun da solun genelinde yaygın olan görüşün aksine programatik bir tutum olarak değil Şefik Hüsnü TKP’sinden kopulması ve Mustafa Suphi TKP’sine bağlanılması gerekliliğine işaret etmesidir. Zira Denizlerin, Mahirlerin, İboların  ve 71-72 kopuşu hususunda altı çizilmesi gereken nokta revizyonizm, oportünizm ve legalizmden kopuşuna işaret etmektedir. Bu amaç ile her yıl düzenlemiş olduğumuz Hasan Coşkun Panellerinin bu yıl gerçekleşen “Nurhak’tan Vartinik’e Devrimci Örgütte Israr” başlıklı panelimizi de güçlendirmek amaçlı bir araç olarak kullanılmıştır.

Bizler biliyoruz ki, 71 kopuşunun tüm kesimler tarafından anılması onların hedeflerinin de aynı şekilde anlaşıldığı anlamına gelmemektedir. O gün olduğu gibi tıpkı bugün de tasfiyeci, oportünist ve liberallere karşın bu kopuşun mirasının bağımsız bir siyasi çizgiyle devrimci bir örgütte birleşecektir.

 

Yaşasın Komünistlerin Birliği!

Anadolu Yakası’ndan Komünistler