İçerisinden geçtiğimiz süreçte HDP’nin kapatılması gündemdedir. 12 Eylül rejiminin
ise içerisinde bulunduğu siyasi krizden mütevellit Erdoğan’ın manevra alanı kısıtlanmaktadır. Rejim krizini sonlandırılamayacağı aşikârdır fakat bu yönde adım
atmaya çalışanlar ise HDP gündemini hem hükümetin hem de altılı masanın başlıca
gündemi haline getirmişlerdir.

Seçimlere doğru ilerlerken bir yandan HDP’ye yönelik saldırılar artmakta bir yandan
ise Erdoğan sorunu şiddetlenerek artmaktadır. Çözüm yolu ise elbette Amerikancı
projelerde değil, bağımsız bir hattadır, ancak ve ancak Erdoğan’ın emekçi seferberliği,
devrimle indirilmesinden geçecektir.

Bizler böyle bir siyasi atmosferde, 1 Mayıs Mahallesi ve Gülsuyu bölgelerinde; “Düzen
İttifaklarından Kopalım!, HDP’yi Kapattırmayalım!; HDP Bağımsız Siyasetle Var
Olabilir!” şiarlı ozalit çalışmamızı yaptık.HDP’nin emekçilerin kitlesel eylemleriyle savunma çağrısı yükseltip “HDP’yi kapattırma” şiarını yükseltmeye, bulunduğumuz her alanda bu gündemi ele alıp hükümetin saldırılarına karşı emekçilerin kitlesel seferberliğine işaret edeceğiz.

Anadolu Yakası’ndan Komünistler