Ekim Devrimi’nin 106., Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılını geride bırakırken 1 Mayıs Mahallesi’nde “Temeli Çürük Cumhuriyet Yıkmadıkça Yıkılmaz, Ekim’in Işığı Taşınacak, Bolşevizm Kazanacak!” şiarlı ozalit çalışmamızı gerçekleştirdik.

1917 tarihi bizlere devrimci cumhuriyeti göstermekteyken, 1923 tarihi Türkiye topraklarındaki karşı devrimci cumhuriyetin kuruluşu göstermektedir.

100. yılında Türkiye Cumhuriyeti krizler içerisinde boğulmaktadır. Kriz, rejim içerisinde onu günden güne çökertmektedir. Öte yandan unutulmamalıdır ki temelleri çürüyen bu cumhuriyet,
burjuva diktatörlüklerini yıkmadan da gitmeyecektir.

Köz’ün arkasında duran komünistler olarak, Ekim Devrimi’ni tarihsel bir olgu olarak değil hala güncel bir pusula olarak ele alır. Bu nedenle cumhuriyeti reformlar yoluyla düzeltilebileceği hayallerinin karşılıksız olduğunu belirterek temeli çürük cumhuriyet yıkmadıkça yıkılmayacaktır diyoruz. Ekim’in ışığı taşınacak Bolşevizm kazanacak şiarını bir kez daha haykırıyoruz.

Yaşasın Komünistlerin Birliği!

Anadolu Yakası’ndan Komünistler