1 Mayıs Mahallesi, Gülsuyu, Kartal, Maltepe ve Tuzla bölgelerinde “Kahrolsun Ezen Ulus Şovenizmi! Kürtlerin Boynundaki Zinciri Ezilenlerin Mücadelesiyle Kıralım!, Cumhur İttifakından Amerikancı Yollarla Değil; Seylan’daki Gibi Kitlesen Eylemlerle Kurtulacağız!, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Bağımsız Aday Göstermeyenler Devrimci Mücadeleden Bahsetmesinler!” şiarlı ozalitlerimizi astık.

İçerisinden geçtiğimiz süreçte Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişmeleri anlamak ve yorumlamakla yetinmek değil somut bir mücadele hattının çizilmesi gerekmektedir. Bugün bu şiarların öne çıkarılmasının nedeni var olan girişimleri, ezilen ve emekçilerin gündemine almak ve bu girişimleri iktidarı karşısına alacak bir perspektiften anlatmaktır. Dünya’da gelişen olaylara bakıldığında Sri Lanka’da sürmüş olan eylemlerin coğrafyamızda bir alkış eyleminden öteye geçmemiş olduğu görülmektedir. Bugün yapılması gereken ise alkış tutmak değil Türkiye’de yaklaşan seçimlerden de hareketle Cumhur İttifakından kurtulmanın yolunun Amerikancı hattan geçmediğini belirtmek ve Sri Lanka’da görüldüğü gibi süre gelen eylemleri kitlesel eylemlere dönüştürerek mücadelenin verilmesi gerektiğidir. Tüm başlıklar ele alındığında tek bir sonucu ortaya çıkarmak gerekmektedir. Kürtlerin boynundaki zincirin kırılabilmesinin yolu da Cumhur İttifakından kurtulmanın yolu da ezilenlerin ve emekçilerin kitlesel mücadelesiyle mümkün olacaktır.

Bizler KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak bu şiarları yüksetmeye devam edeceğiz.

 

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Bağımsız Aday Göstermeyenler

Devrimci Mücadeleden Bahsetmesinler!

Yaşasın Komünistlerin Birliği!

Anadolu Yakası’ndan Komünistler