İçinde çalışma yürüttüğümüz sınıf dayanışma örgütlerinden Özgür Yaşam Eğitim ve Dayanışma Derneği tarafından “Türkiye’de Burjuva Cumhuriyetinin Kuruluşu” başlığıyla düzenlenen seminer dizisinin “1919-1922: Osmanlı’da Emperyalist Destekli İç Savaş” başlığını taşıyan üçüncü oturumu 13 Ekim tarihinde İzmir Dayanışma Akademisi’nde gerçekleştirildi.

Bu topraklarda kurulan burjuva diktatörlüğünün kuruluşunun yüzüncü yılında, solun büyük bir kısmının burjuvazinin yazdığı tarihe sarılıp bütün payandaları çürümüş bu yüz yıllık burjuva devlete kalp masajı yapmaya çalıştığı, 29 Ekim öncesinde bizzat sol tarafından bir bakıma ruh çağırma ayinlerinin yapıldığı günler yaşadık. Kemalist klişelerin solda hiç görmediği kadar rağbet gördüğü böylesi bir dönemde hakkında en çok hurafelerin türetildiği tarihsel bir kesite dair Marksist bir perspektifle konunun ele alınmış olması ihtiyaç duyulan, katılanlar açısından da ön açıcı bir faaliyet oldu. Özgür Yaşam Derneği de bu açıdan burjuvazinin anlattığı tarihe razı olmayıp gerçeğin perdesini aralamak isteyenler açısından mütevazi de olsa kendi misyonuna uygun düşen bir çalışma yürütmüş oldu.

“Türkiye’de Burjuva Cumhuriyetinin Kuruluşu” başlığıyla düzenlenen seminer dizisinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek dördüncü ve son oturumunda “Orta Doğu’ya Atılan Düğüm: Lozan”ı konuşacağız.

İzmir’den Komünistler