KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak Kadıköy’de ozalit çalışması gerçekleştirdik. Ozalitlerde “Pisliğin Başı Belli, Seçimle Değil Devrimle Gidecek, Devrim için Devrimci Parti” yazılıydı.

Burjuva demokrasileri hükümet, sermaye grupları nezdinde görevini tamamladığı yahut kendisinden vazgeçildiği ölçüde seçimler, 17-25 Aralık’ta görüldüğü üzere siyasi skandallar yoluyla gönderilmeye çalışılır. Uzun bir süredir rejim krizi içinde debelenen Türkiye’de ise Erdoğan’dan kurtulmak krizdeki rejimin enstrümanlarıyla mümkün görünmemektedir.

Burjuvazinin bir bölüğü Erdoğan’dan kurtulmak istese de bunu sokak siyasetinin önünü açacak şekilde yapmaktan imtina edeceği açıktır. Yeni ortaya çıkan siyasi skandalların peşine “araştırılsın, sonuna kadar gidilsin, temiz siyaset” düsturlarıyla düşmek ise kitlesel bir seferberliğin önüne ket vurmakla kalmayıp burjuvazinin hizmetine yarayacaktır. Bugün Erdoğan’dan kurtulmanın biricik yolu devrimle taçlanacak bir kitlesel seferberliğin gerçekleşmesidir. Böylesi bir seferberliğin önündeki en büyük engel ise Millet İttifakı’nın güdümündeki soldur. Türkiye’de devrimci durum hüküm sürmekte, ancak devrimi yapacak olan devrimcilerin bir siyasi merkezi ise bulunmamaktadır. Devrimci durum devrimcilerin sorumluluğunu azaltmamakta, bilakis böyle bir siyasi merkezi yaratma sorumluluğunu arttırmaktadır.

Devrim için Devrimci Parti

Parti için Komünistlerin Birliği

Kadıköy’den Komünistler