KESK’e bağlı Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi 9 Aralık Çarşamba günü Konak Eski Sümerbank önünde gerçekleştirdikleri basın açıklaması ile sağlık emekçilerinin salgınla mücadeledeki taleplerini duyurdu.

Hükümetin salgınla mücadele konusunda ön saflara sürdüğü fakat uyarı ve taleplerini görmezden geldiği, açık hayati bir riskle karşı karşıya olan ve art arda kayıplar veren sağlık emekçileri adına basın açıklamasını SES İzmir Şube Başkanı Erkan Batmaz okudu.

Açıklamada  Bakanlar Kurulunun salgınla mücadele konusunda aldığı son kararlara atfen şunlar ifade edildi:

“İlk vakaların görülme tarihinin Şubat ayında olmasından tutalım da hastalanan sağlık emekçisi sayısına, her gün açıkladıkları turkuaz tablodaki türlü çeşitli kandırmacalara, belediye başkanlarının açıkladıkları sadece bir ildeki ölüm sayısının bile tüm ülkede gösterilenden fazla olmasına karşı bakanlığın cevabı vaka/hasta ayrımı gibi çelişkiler ve ulusal çıkarlar olmaktadır. Oysaki ülkede yaşayan insanların sağlığını korumaktan daha önemli bir ulusal çıkar olamaz.”

Açıklamada ayrıca sürece dair; sağlık emekçilerinin sağlık kurumlarında dönüşümlü çalışma uygulaması yeniden planlanması, Covid- 19’un meslek hastalığı statüsüne alınması, 3600 ek göstergenin ayrımsız bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine verilmesi gibi talepler sıralandı.

Sağlık emekçilerinin “Salgının Yükü Arttıkça Tükeniyoruz: Artık Yeter! Acil Taleplerimiz Karşılansın” pankartı arkasında buluştuğu açıklamada “Sağlıkta Ticaret Ölüm Demektir” “Madalya Değil Hakkımızı İstiyoruz!” sloganları atıldı; “Korona Değil Kapitalizm Öldürür”, “Pandemiyle Mücadele Ettik, Kararlarda Yok Sayıldık” dövizleri taşındı.

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak “Hükümetin Önlemleri Korona’yı Değil, Emekçileri Ezmek İçin! Cumhur İttifakı Gitmeden Koronaya Karşı Mücadele Edilemez!”, “Asalakların Saltanatına Son! Zorunlu İşler Çalışabilir Nüfusa Pay Edilsin! Kısa Çalışma Saatleri, Tam Ücret!”, “Atölyede, Fabrikada, Hastanede Biz Varız; Hakkımızı Almak İçin Alanlarda da Biz Olmalıyız” vurgularını taşıyan dövizlerle eyleme katıldık.

BDSP, TÖP, Kaldıraç, HDP ve Halkevleri üye ve taraftarları ve KESK bileşeni sendikaların üyeleri de basın açıklamasına destek verdi.

Kurtuluş Yok Tek Başına; Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz!

İzmir’den Komünistler