Köz’ün arkasında duran komünistler olarak, bu yıl Sarıgazi’de gerçekleşen bizim de katılımcı olduğumuz 2 Temmuz anmasında yaşanan gözaltı ve polis saldırılarına karşı Sarıgazi 2 Temmuz Tertip Komitesi’nin 7 Temmuz Cuma günü, saat 11.00’da İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde düzenlediği basın toplantısındaydık. Komite bileşenleri dışında Devrimci Gençlik Birliği ve Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası da basın toplantısına destek verdi.

AKA-DER, BDSP, HDP, Halkevleri, Kaldıraç, Mücadele Birliği Platformu, Odak Dergisi, SMF ve TİP’in “Baskıya, sömürüye, işkenceye karşı mücadeleyi büyütüyoruz!” şiarıyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, Tertip Komitesi adına ortak basın metni okundu. Okunan açıklamada, gözaltına alınan ve gerek psikolojik gerek fiziki şiddetin yanında çıplak arama işkencesine uğrayan Esra Bilici’ye yönelik saldırılar teşhir edilerek, bu düzene karşı dik durmaya, her türlü işkence ve kötü muameleye karşı insanlık onurunu korumaya ve hesap sormaya devam edileceği vurgusu yapıldı. Aynı zamanda gözaltı sırasında ajanlık-muhbirlik dayatılan Diyar Sarıkuş’un da hedef gösterilmesi teşhir edildi. Açıklamada, saldırıların gerekçesi olarak İbrahim Kaypakkaya’nın resminin bahane edildiği, İbrahim Kaypakkaya’nın katledilişinin ellinci yılında da egemenlere korku saldığı, devrimci harekete ve işçi sınıfının devrimci önderlerine sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz bir dünya kurma mücadelesinde sahip çıkılarak bayraklaştırılacağı söylendi.

Okunan ortak basın metninin ardından Esra Bilici ve Diyar Sarıkuş söz alarak uğradıkları polis saldırılarını aktardılar. Mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ve herkesi de örgütlü mücadeleye çağırdıklarını ifade ettiler. Yeşil Sol Parti Milletvekili Özgül Saki de basın toplantısında söz alarak AKP iktidarının baskı ve işkencesine karşı taviz vermeyeceklerini dile getirdi. Yapılan konuşmalar ardından basın toplantısı sonlandırıldı.

Beşiktaş’tan Komünistler