Köz olarak 10 Ekim Pazartesi günü Kadıköy İskele Meydanı’nda gerçekleşen 10 Ekim eylemine katıldık. Emek ve Demokrasi güçlerince gerçekleştirilen eylem öncesi toplantılarda flama olmaması kararlaştırılmış, dövizle katılım uygun görülmüştü. Eylem birliğini bozmamak adına flamalarımızı götürmedik. Ancak gençlik örgütlerinin Eminönü İskelesi’nden yürüyüş yaparak katıldıkları eylemde gençlik örgütlerinin flamayla katıldıklarını öğrenmemiz üzerine flamamızı alana taşıdık. 10 Ekim’de yitirdiklerimizin isimleri anılarak başlayan eylem kürsüden yapılan konuşmalar ve okunan basın açıklamasının ardından sona erdi.

Eylemde okunan metinlerin genel vurgusu katliamın sorumlularının açığa çıkarılması ve yargılanmasıydı. AKP hükümetinin sorumluluğuna vurgu yapılan açıklamalarda verilen adalet mücadelesi ön plana çıkarıldı. Basın açıklamasını TTB temsilcisi okudu. Eylem öncesinde de DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin eğilimi genel olarak eylemi Emek Barış ve Demokrasi
güçlerince dahi değil kendileri örgütlemek yönündeydi. Eylemin imzasından bağımsız olarak da politik içerikten yoksun ve bir anma formatında eylem gerçekleştirilmiş oldu.

Eylemde “10 Ekim’in Hesabını Sormak için Tek Yol Devrim”,  “10 Ekim’in Hesabını Sormak İçin Bağımsız Siyasal Mücadeleyi Yükselt”, “Seçimlerde Burjuvaziden Bağımsız Tutum Alamayanlar 10 Ekim’in Hesabını Soramazlar” ve “Ezilenlerin Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayıyla Seçimlere” şiarlarıyla  yer aldık. Bugünkü siyasal iklimde her lafın sonu Erdoğan’ı 2023’te gerçekleşecek seçimlerle alt etmeye bağlanırken bu siyasi projeye uygun olarak eylem ve etkinlikler siyasal içerikten yoksun, insan hakları mücadelesine ve taleplerine indirgenmiş durumdadır. Oysa 10 Ekim’i, 7 Haziran 2015’te bir seçim yenilgisi alan Erdoğan’ın başlattığı bir iç savaşın parçası olarak ele almak Erdoğan’ın sol ve emekçilerin bağımsız hareket etmesinden dolayı yenilgi aldığını hatırlatmayı gerektirir. Solun çıkardığı ders ise tam tersi Plehanov’un Şubat Devrimi’nden çıkarttığı derse paralel olarak devrimci eylemden uzak durmak olarak somutlanmıştır. 10 Ekim’in hesabını sormak için katliamın sorumlusu hükümetin karşısına eylemli bir şekilde dikilmek gerekir. Bunun için de evvela o dönem hükümetin başı olup katliam sonrasında “oylarımız artıyor” diyen Davutoğlu’nun da yer aldığı Millet İttifakı ile mesafeyi olabildiğince açmak gerekir. Seçimlerde Davutoğlu’nun partisi Gelecek Partili Millet İttifakından bağımsız tutum alamayanlar 10 Ekim’in hesabını soramayacağı gibi herhangi bir bağımsız kitle eyleminin önünde de set olurlar.

10 Ekim’in Hesabını Sormak için Tek Yol Devrim!

Devrim için Devrimci Parti!

Kadıköy’den Komünistler