Komünizm Temel Kavramlar seminer dizisinin 2. modülü KöZ Gazete bürosunda 15 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Seminerde ulusların kendi kaderini tayin hakkı ve emperyalist ekonomizm konuları tartışıldı. Sunum yapan yoldaş, sözlerine ulusal sorunun bir burjuva sorunu olduğunu ancak söz konusu meselenin burjuva partilerine bırakılamayacağını belirtti. Zira ulusal sorunun çözüme ulaşmasının tek yolu ezilenlerin ve köylülüğün ittifakından geçebileceği aktarıldı.  

Sunum, ulusal sorunun özünde burjuva demokratik bir sorun olduğu ancak söz konusu meselenin burjuva partilerine bırakılmaması gerekliliği ve ulusal sorunun ancak köylülüğün ve proleteryanın ittifakı ile çözülebileceği vurgusuyla başladı. Komünist Enternasyonal’in 5. kongresinde ulusal sorunun tarifinde gidilen revizyon tartışıldı. Ezilenleri, köylülüğü ve halkı silahlandırmayıp onları sovyetlerde birleştirmeyen hareketlere ulusal kurtuluş hareketidir demenin mümkün olmadığı saptaması tekrar edildi ve vurgulandı.

Sorular alındıktan sonra, bugün, solun bugün muhtelif birleşenleri hükümetin kararlaştırdığı her önlemin yanında yer aldığını apaçık dile getirmese de onun koyduğu her önlemi firesiz yerine getirdiği saptaması ve bu durumun savaş karşısındaki tutumdan farklı bir yere varmadığı belirtilerek oturum kapatıldı. Seminerin bir sonraki oturumu “Savaşı İç Savaşa Çevirmenin Gerekçesi ve Yöntemi” başlığıyla 27 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Üniversitelerden Komünistler