13 Nisan Pazartesi günü saat 18.00’de KöZ bürosunda 15 kişi ile Lenin Sosyalist Devrimci Oldu Hurafesi:1917 Nisanı’nda Değişenler ve Değişmeyenler seminerini gerçekleştirdik. Yoldaş sunumuna Nisan Tezleri’nin hakkında en fazla hurafe üretilen eser olduğu vurgusu ile başladı. Çeşitli tutumların kendisinin dikkatleri yanlış yere yönlendirip perdelediğini belirtti. Kavramsal temizlik yapılması gerekliliğinin altı çizildi. İki Taktik ve Nisan Tezleri tartışmasında Lenin’nin burjuva devrimi ve sosyalist devrim ayrımı aktarıldı. Lenin burada devrimin burjuva karakterinden ve sosyal görevlerinden bahsederken aslında iki farklı ayaklanmadan ve devletin iki kere değiştirilmesinden söz etmediği söylendi ve hatta tek devrimin gerçekleştireceği iki ayrı düzenlemenin varlığına işaret edildi. Yoldaşın sunumu ardınsa soru ve cevaplar alındı. Söz konusu seminerin detaylı transkripsiyonu ilerleyen günlerde gazetede yer alacak.

Üniversitelerden Komünistler