29 Mart günü 21 kişinin katılımı ile KöZ bürosunda Sınıf Mücadelesinin Stratejisi ve İttifakları Seminer dizisinin ilk oturumu gerçekleştirildi. Bu oturumda Menşevizm, Bolşevizm ve İşçilerin Köylülerin Devrimci Demokratik Diktatörlüğü konularının Lenin tarafından ele alındığı Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği kitabı incelendi. Kitapta mevzu bahis edilen sorunların burjuva devriminin sorunları olduğu belirtilmiştir. Fakat bu sorunların burjuvazi ile birlikte çözülemeyeceği ya da çardan reformlar yoluyla koparılamayacağı üzerinde durulmuştur. Bu sorunlar devrim yoluyla çarlık hükümetinin yerine geçiçi bir devrim hükümetinin almasıyla çözülebilir. Bu devrim de işçilerin ve yoksul köylülerin seferberliği ve silahlı bir ayaklanma ile hükümeti alaşağı etmesiyle gerçekleştirilebilir. Bu sebeple Lenin Petrograd Sovyet’i için ya Petrograd Sovyet’i kendini geçici devrimci hükümet ilan etmelidir ya da içerisinden geçici devrimci bir hükümet çıkarmalıdır, demiştir. Burjuva devrimini mümkün olan en ileri noktaya iterken amacın proleteryanın bağımsız örgütlenmesini sağlamak olduğunu yazmıştır. Çünkü bu sınıflar bir kere iktidarı aldı mı sosyalist devrime ilerlemeden duramazlar. Bu yüzden Lenin bu devrimi Avrupa’da sosyalist devrimin başlangıcı olabileceğini söylemiştir. Kitabın her detayında Rusya’daki sorunların çözüm yolunun devrim olduğu, bu devrimin İşçilerin ve Köylülerin demokratik Diktatörlüğü ile sonuçlanması gerektiği belirtilmiştir. Kitapta çizilen perspektif Manifesto’da Almanya’da demokratik devrimin ele alınışı ile paralellik taşımaktadır. Manifestoda Almanya’da demokratik devrimin Avrupa’da sosyalist devrimin başlangıcı olacağı ima edilmiştir. Aynı şekilde Lenin de İki Taktik’de demokratik devrimin Avrupa’da sosyalist devrimin başlangıcı olacağını söylemiştir. Bu çizgi 1905’te ve 1917’de aynıdır. Şubat Devrimi’nin ardından Rusya topraklarına ilk adımını attığı sırada yaptığı konuşmada Lenin böylece dünya sosyalist devriminin başlangıcını olduğunu vurgulamıştır.
Lenin 1905’te grev ile başlayan ayaklanmanın dolaysız bir siyasi sorun olduğunu belirtmiş ve ekonomik düzenlemelerle sorunun çözülemeyeceğini vurgulamıştır. Bu sorun ancak hükümetin İşçilerin ve yoksul Köylülerin silahlı bir ayaklanma ile çarlık hükümetinin yerine kendi geçici hükümetini geçirerek çözüme kavuşabileceğini aktarmıştır. İşçi sınıfının ittifaklarının üzerinde durulduğu ve siyasi iktidarı almadan herhangi bir kazanımın elde edilemeyeceğini açıklayan verimli bir oturum oldu.
İkinci oturuma 5 Nisan pazar günü Nisan Tezleri’yle yine KöZ bürosunda devam edilecek.

Üniversitelerden Komünistler