2022 1 Mayıs’ına giderken KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak öne çıkardığımız temel şiarlarımızı içeren afişlerimizi yoğun olarak Okmeydanı ve Maltepe’de yaptık. 1 Mayıslar uzun zamandır bu topraklar başta olmak üzere dünyanın neredeyse tamamında sendikal bir içerikte apolitik olarak gerçekleşmektedir. Siyasal taleplerin daha geri plana atıldığı ekonomizmin ve reformizmin boy gösterdiği 1 Mayıslarda devrimci bir çizgiyi siyasal hayatımızın en başından bugüne dek sürdürdük. Bu 1 Mayıs’ta da aynı devrimci çizginin gereği olarak bugünün devrimci görevlerinin neler olduğunu ve nelerin savunulması gerektiğini öne çıkaran bir içerikte hareket etmekteyiz. Rusya Ukrayna savaşında emperyalistlerin kuyruğuna takılan sol akımların karşısında “Asıl Düşman Kendi Yurdunda” şiarını öne çıkardık. Bu içerikli ozalitlerimizi 1 Mayıs süreci içerisinde bir dizi semt ve mahallede asarak bu 1 Mayıs’a, ilk olarak kendi bulunduğumuz topraklardaki düşmanı alt etme mücadelesini yükselterek katılmak gerektiğini vurgulamaktayız. Gerçek enternasyonal mücadelenin ilk adımlarının da bu olduğunu öne çıkarmaktayız.

Yine yaklaşan 1 Mayıs, devrim ve demokrasi mücadelesi yürütenlerin önüne bugünü bir dizi acil görevini de koymaktadır. Bunların en başında gelenlerden birisi de cumhuriyetin, kuruluşundan bugüne ilhak ve esaret altında tuttuğu Kürtlerin özgürlüğünü savunmak gelir. Aynı şekilde göçmen düşmanlığının da büyütülmesine karşı göçmenlerin yanında saf tutmak ve tüm göçmenlere vatandaşlık hakkını savunmak gerekir. Hem Kürtlere hem de göçmenlere yönelik büyütülen şovenizme karşı “Kahrolsun Ezen Ulus Şovenizmi” şiarını yükseltmek bu 1 Mayıs’ta en temel devrimci görevler arasındadır. Demokratik hakların alınmasının taa komünist manifestoda tarif edildiğinden bugüne değişmeyen gerçekliği olan, “Demokrasi Devrimle Gelecek” şiarı ise her daim öne çıkarılması gereken bir görev olarak durmaktadır. Bu görevleri layıkıyla yerine getirebilecek olan devrimci partinin eksikliği ise bu eksikliği hissedenlerin yürütecekleri ve hali hazırda yürütmekte oldukları örgütlü bir hazırlık ve mücadeleyle giderilecektir. Bu temel perspektiflerimiz doğrultusunda, “Demokrasi İçin Tek Yol Devrim! Kahrolsun Ezen Ulus Şovenizmi! Devrim İçin Devrimci Parti!” içerikli afiş çalışmalarımızı bu 1 Mayıs çalışmaları kapsamında yoğun bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Şovenizme karşı olanları, demokrasi savaşımının ancak bir devrimle kazanılabileceğini savunanları, bu şiarların arkasında 1 Mayıs alanlarında birlikte durmaya KöZ pankartı arkasında saf tutmaya çağırıyoruz.

Demokrasi İçin Tek Yol Devrim!

Kahrolsun Ezen Ulus Şovenizmi!

Yaşasın 1 Mayıs Bijî Yek Gûlan!

İstanbul’dan Komünistler