thumbnail of KoZ_Aralik_2019_web

Gazetemizin son sayısı, “Emperyalizmin Zayıf Halkası Ayaklarımızın Altında” manşetiyle çıkmıştı. Son yıllarda iyiden iyiye kendisini gösteren rejim krizi bu topraklardaki devriminde güncelliğini önümüze koyup, komünistlerin sorumluluklarını daha da artırmaktadır. Yönetenlerin eskisi gibi yönetemediği, yönetilenlerin de aynı şekilde yönetilmek istemediği durumlar devrimin güncel olduğuna delalet eder. Devrimci koşulların üçüncüsü olan ve eksik olan, ezilenlerin ve yönetilenlerin bu yönetilmek istemeyişlerini eylemli bir şekilde ortaya koymasıdır. Bunun asıl sebebi de nesnel değil öznel etkenlerdir. Reformizmin ve oportünizmin galebe çaldığı bu dönemde kitlelerin eylemli mücadelesi elbette dibe vuracaktır. Çünkü oportünizm ve reformizm kitleleri eylemli mücadelesini pörsütmeyi ve onları meydanlardan uzak tutmayı amaçlamaktadır. Türkiye solunda hâkim olan bu anlayışı ezilenlerin önünden söküp atmaksa ancak ve ancak komünistlerin mücadelesiyle sağlanabilecektir.

Gazetemizin bu sayısı ağırlıklı olarak bu konuların işlendiği ve komünistlerin bu siyasi tabloda neler yaptıklarını ve de neler yapacaklarını içeren bir sayıdır. Geçmiş sayıları olduğu gibi bu sayıyı da faaliyet yürüttüğümüz alandaki emekçilere ve sol militanlara ulaştırmak için protokol dağıtımı ve yaygın gazete satışı gerçekleştirdik. Ulaşmak istediğimiz devrimci militanlarla bağ kurabilmek için bir araç olarak kullandığımız gazetemizi, içerdiği politik ağırlığın bilincinde olarak kullanma gayreti gösteriyoruz. Bu politik görüşlere ikna olanları, Komintern’in ilk dört kongresinde ortaya koyulan ilke ve esasları rehber edinerek platformumuzun arkasında duran örgütlü komünistlere katılmaya davet ediyoruz. Siyasal mücadeleler üzerinden yapılan bu davet elbet karşılığını buldu ve de bulmaya devam edecektir. Devrim davasından kaçanlarla değil, bu davada sorumluluk alıp öne çıkanların komünist birliği sağlanacak ve devrimci parti yaratılacaktır. Bolşevik partisini yaratmak için ISKRA nasıl politik bir yayın olarak siyasal mücadele içerisinde kullanılmışsa, KöZ’de bir politik yayın olarak siyasal mücadelemiz içerisinde hak ettiği düzeyde kullanılacaktır. Gazetemizi bu davamızın bir silahı olarak kullanmak da biz komünistlerin boynunun borcudur.

Iskra’dan KöZ’e Devrimci Çizgi Sürüyor!

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler