29 Aralık Pazar günü Kadıköy KöZ gazetesi bürosunda “Komünist Siyasetin Amaçları, Stratejisi, Aracı ve Taktik İlkeleri” konulu oturumların ilki 22 kişilik bir katılımla gerçekleştirildi. Söze komünist siyaset geleneğinin sınırları çizilerek başlandı. Komünizmi yalnızca bireylerin zihninde var olan bir fikir, bir ideoloji zannedenlerin siyaset yapma biçimlerinin kaçınılmaz olarak zihinsel spekülasyonlar olacağı; dolayısıyla kriz dönemlerini atlatabilmek için entelektüel arayışlara girmek durumunda kalacakları belirtildi. Henüz Ekim Devrimi’ni aşan bir devrim olmaması nedeniyle geçerliliğini koruyan bir program varlığına rağmen yeni program arayışlarının sebebinin bu entelektüel arayış olduğu söylendi. Bu bağlamda Marx’ı bir teorisyen yahut bir bilim insanı gibi değil; komünist siyaseti programatik bir biçimde düzenleyerek tarihsel sürece oturtan bir komünist gibi görmenin gerekliliği önemle vurgulandı.

Oportünistlerin dillerinden düşürmedikleri eşitlik ve adalet fikrinin metaların eşitliğinden doğduğunu, bu sebeple bu kavramların burjuvazi tarafından tarih sahnesine çıkarılmış safsatalar olduğu açıklaması yapıldı. Eşitlik, adalet söyleminde olanlar bunu sağlamak amacıyla paraya ve devlete ihtiyaç duyacakken komünistlerin hedefinin mutlak eşitlik değil özgürlük; halka düşman, baskıcı bir devlet değil halka tabi olduğu ölçüde yok olacak “devlet gibi olmayan bir devlet”olduğu söylendi. Bu noktada özgürlük ve serbestlik arasındaki ayrımı netleştirerek birtakım devletsiz toplum tasavvuru olan siyasetlerle komünist dünyadaki devletsizliğin arasındaki ayrım çizgisi netleştirilmiş oldu.

Komünist dünyanın kurulmasının önündeki iktisadi problemlerin kapitalist üretim tarzıyla beraber çözüldüğü ve aslolanın kuru iktisadi söylemler yerine ana siyasi odak olması gerektiği vurgulandı.Sosyal problemleri çözmek için ise tek yolun devrim olduğu, bugün bahsedilen cinsi ve ırksal eşitsizliklerin komünizmin ilk aşaması sosyalizmde devletin düzenleyici rolüyle yok olacağı belirtildi.

İlk oturum görüş ve soruların belirtilmesi ve yanıtlanmasıyla sonlandı.

Üniversitelerden Komünistler