Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 madencinin ölümüyle sonuçlanan katliamın ardından 15 Ekim Cumartesi günü farklı eylem çağrıları yapıldı. İşçi Emekçi Birliği’nden İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi güçlerine değin bir dizi platformun eylem çağrısı Kadıköy İskelesi saat 18.00’de “Dün Soma, Ermenek, bugün Bartın! Kaza değil katliam” şiarıyla ortaklaştı.

KöZ’ün eylemde flamalarımız ve “Adalet İçin Tek Yol Devrim”, “Sandıkta Değil Sokakta Hesap Soracağız” “Burjuva İttifaklara İki Turda da Oy Yok, Ezilenlerin Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayıyla Seçimlere” ve “Bartın’ın katillerinin karşısına sokakta eylemli mücadeleyle çıkalım” şiarlarıyla yer aldık. Ortak sloganların yanı sıra “Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek” sloganını alandaki kitleye attırdık.

Yağmura ve spontane gelişmesine rağmen eyleme katılım bir basın açıklaması için azımsanmayacak sayıdaydı. Kurumların flama ve dövizlerle yer aldığı eylemdeki basın açıklaması Emek, Demokrasi ve Barış güçleri imzasını taşıyordu. Basın açıklamasında ve konuşmalardaki vurgularda hesap sormak için sorumluların ortaya çıkarılması ve yargılanması talepleri öne çıkıyordu. Soma’da, Ermenek’te olduğu gibi Bartın’da da sorumlu hükümet ve Erdoğan’dır. CHP ve Millet ittifakı bu katliam nedeniyle ortaya çıkan tepkileri yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi hesaplarına değerlendirme gayreti içindedirler. Ama onlar AKP ile mahkemelerde mecliste hesaplaşma arayışındadırlar ve kitlelerin hükümete karsı sokağa
dökülmesini engellemek için her türlü yolu denemektedirler. Kendisine karşı bir halk hareketinin patlak vermesinden korkan Cumhur İttifakı’nın ve Erdoğan’ın korktuğunu başına
getirmek ödevdir. Bartın’da işçileri katledenlere karşı sokakta eylemli bir hareketi örmek için Erdoğan’a karşı ancak emekçilerin kitlesel bir seferberlikle mücadele edebileceğini öne
çıkarmak, bunun için de Amerikancı muhalefetin ve ona yedeklenenlerin 2023 seçimlerine dair hesaplarını bozmak gerekir. Soma’nın, Bartın’ın katillerinden hesap sormak için, emekçilerin burjuvaziden bağımsız siyasi hattını savunmak gerekir.
Adalet için Tek Yol Devrim!
Burjuva İttifaklara İki Turda da Oy Yok!
Ezilenlerin Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayıyla Seçimlere!

Kadıköy’den Komünistler