İşçi Emekçi Birliği olarak planladığımız Sputnik grevi ziyaretini grevin 70.günü olan 25 Ekim’de gerçekleştirdik. “Yaşasın Sınıf Dayanışması!”, “Sputnik İşçisi Yalnız Değildir!” sloganlarıyla ve “Direnen Sputnik İşçisi Kazanacak!” şiarlı İşçi Emekçi Birliği dövizlerimizle grev alanına girdik, dostça karşılandık.

Ağustos ayında işten atılmaları üzerine ücret ve sendikal hakları için greve çıkan Sputnik basın emekçilerini 19 Kasım Pazar günü saat 14:00’da Kartal Meydanı’nda gerçekleştireceğimiz İşçi Emekçi Mitingi’ne davet ettik.

Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek!

Beşiktaş’tan Komünistler