Türkiye’de Mustafa Suphi ve yoldaşlarını ananlar, Mustafa Suphilerin yolundan yürüdüklerini söyleyenler yok değil. Ancak onların yolundan gittiklerini söyleyenler kitleyi bekleyen, doğrusal büyümeci tutumlar savunmakta. Oysa Mustafa Suphiler içinde bulundukları koşullara savaş koşulları ya da olağanüstü koşullar demeden, kendi partilerini “besleyecek” büyük bir kitlesel ayaklanmanın çıkmasını beklemeden bir programatik temel üzerinde birleşmiş, leninist bir parti kurmuş ve harekete geçmişti. 1 Mayıs Mahallesi ve Gülsuyu’nun farklı noktalarında yaptığımız “Suphilerin TKP’si Kurulacak Bolşevizm Kazanacak” içerikli ozalitlerimiz böyle bir hedefi özetliyor. Komünist partinin, devrimci önderliğin eksikliğini gören devrimcilere sesleniyoruz.

Belirli ilke ve referanslar çerçevesinde bir komünist parti kongresini toplamak için aynı platformda buluşmak için çağrı yapıyoruz.

Devrim için Devrimci Parti!
Parti için Komünistlerin Birliği!

Anadolu Yakası’ndan Komünistler