6 Mart Pazartesi günü Tarlabaşı’nda çoğunluğu Ganalı, Ugandalı ve Senegalli göçmen işçilere Emekçilerin Seferberliği İçin Bağımsız Aday kampanyamızın deprem gündemindeki tutumu ve göçmenlere vatandaşlık hakkı içerikli bildirisini İngilizce ve Fransızca dillerinde dağıttık. Göçmen ailelere ev ve dükkan ziyaretleri gerçekleştirdik.  

Göçmen sınıf kardeşlerimiz Türkiye’de zor şartlar altında yaşadıklarını, insanca bir yaşam isterken çalışma, sağlık ve eğitim gibi kritik alanlarda bile devletin göçmen karşıtı politikalarına maruz kaldıklarını, polislerin sürekli evrak kontrollerine ve gündelik yaşamda ayrımcılığına maruz kaldıklarını anlattılar.  

Biz de göçmenlerin Türkiye işçi sınıfının parçası, üstelik onun en ezilen kesimi olduğunu, göçmenlerin bu sorunlarının üstesinden gelebilmeleri ve diğer sınıf kardeşleri gibi yaşayabilmeleri için vatandaşlık hakkına sahip olmaları gerektiğini vurguladık. Bunun ise göçmenleri ucuz emek gücü olarak gören, sermayeyi korumak üzerine inşa edilmiş bu düzende mümkün olmadığını; tüm bu hakların ancak ezilenleri, bu düzenin sahibi olan ezenlere karşı birleştiren ve onların süpürülmesine yol açacak bir emekçi seferberliği ile elde edilebileceğini söyledik.  

Sınıfın Parçası Göçmenlere Vatandaşlık Hakkı! 

Demokrasi İçin Tek Yol Devrim! 

Beşiktaş’tan Komünistler