“Tasfiyeci projeler çökerken devrimci parti mücadelesi” başlığıyla mahallemizde bir söyleşi düzenledik.

Sunum yapan yoldaş, hâlihazırda sürdürülen 2019 seçimlerine hazırlık süreçlerinden bahsederek konuşmasına başladı. Erdoğan bir rejim krizi çıkmazındadır ve bu yüzden koalisyon gibi parlamenter yollara başvurmaktadır. Erken seçim yollarını denemektedir ve bu yüzden de baraj altı kalacağı kesin olan Bahçeli ile koalisyon adımları atmaktadır. İç savaşı kışkırtan Erdoğan bu yüzden Zeytin Dalı Harekâtı adı altında Afrin’e yönelmiştir. Fakat tüm bu savaş adımları Erdoğan’ın işine yaramamakta ve daha çok zarar vermektedir. 15 Temmuz’dan sonra da arkasındakilere güvenemeyen Erdoğan bir darbe girişimini daha göze alamamaktadır.  Bu savaş Erdoğan’ın değil Rusya’nın işine yaramaktadır. İçinden geçtiğimiz bu süreçte solda hâkim olan pasifist tutum, Erdoğan’ın güçlendiğini, diktatörleştiğini iddia etmeye devam etse de biz bunun tam aksini ifade etmekteyiz. Tüm bunlar Erdoğan’ın güçlendiğini değil, aksine güç kaybettiğini gösterir.

71’den sonra Deniz’den, Mahir’den, Kaypakkaya’dan miras kalanların sahipleri olduklarını iddia eden bazı sol kesimlerin şimdiki süreçte bu mirasa ne derecede sahip çıktıklarını görebiliyoruz. Zamanında TİP’in yapmak istediği, meclise sosyalizm bayrağını dikmek gibi şovenist iddialarından sıyrılıp gelen bu isimlerin mirasçıları olduklarını savunanlar şimdi aynı şovenist iddialara sahip olanların arkalarında durmaya devam ediyorlar. Bu noktada bizim tutumumuz, hâlihazırda sol hareketin içinde, kıyısında köşesinde bulunan bu şovenizmden yılanların bizimle birlikte öncü önder partimizi yaratma mücadelesinde bulunmalarıdır.

Sunumdan sonra yoldaşa sorulan soru şu şekildeydi: Neden sürekli Erdoğan vurgusu yapılıyor, Erdoğan gidince ne değişecek? Yoldaşımızın yanıtı ise: Erdoğan meselesi devrim sorunudur, sürekli Erdoğan’dan bahsetme sebebimiz bariz bir şekilde ortada olan tüm konuların gelip Erdoğan’da kilitlenmesi. Mesele Erdoğan’ın gidecek olması ya da gitmesi gerektiği değil nasıl gidecek olması. Erdoğan tabii yollarla da gidebilir o zaman daha büyük bir sorun olur, önemli olan Erdoğan hükümetinin devrimci yollarla sonlandırılması. Bizim hedefi Erdoğan olarak göstermemizin sebebi budur.

Tasfiyeciliğe Karşı Bolşevik Partiyi Kuracağız!                                                                      

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler