1 Mayıs mahallesinde “6 Mayıs THKO’dur, Anti-Emperyalizmdir Onların Mücadelesini İleriye Taşımak  Lozancıların, İstabul Sözleşmecilerin Değil Devrim Diyenlerin Harcıdıryazılı pankartlarımızı astık.

6 Mayıs geldiği zaman sadece THKO’nun önderlerinden olan Deniz Gezmiş’in adını anıp “masum öğrenciydi” söylemini atfedenler bugün ne THKO’nun mirasına sahip çıkabilirler ne de onların mücadelesinin devamcısı olabilirler. Bugün devletin kurumlarına yaslanarak anayasada yer alan sözleşmelere gerici anlaşmalara bel bağlayanlar, bu devleti yıkmak için bilfiil eylemli bir şekilde mücadele verenlerin, devletin ordusuna karşı “Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu”nu kuran devrimcilerin mücadelesini, eylemli çizgisini değil yaşatmak aksine tasfiye ederler.

Bugün sadece Deniz Gezmiş’i masumlaştırarak ananlar ve devamcısıyız diyenler Sinan’ı, Kadir’i, Hüseyin’i anmaya cesaret edemezler. Bizler THKO’nun devrimci kopuşuna sahip çıkıyoruz. 6 Mayıslarda her ne kadar öne çıkan kişiler önder devrimciler olsa da bizler meseleye her zaman devrimcilerin mücadelesini verdiği örgütün çizgisine bakarız. Bugün Sinan Cemgil demek THKO demektir bugün Kadir Manga demek THKO demektir. Bu gerçekleri dile getirmek ancak devrim diyenlerin harcıdır.

Bizler onların devrimci olduğunu ve devrimi ancak devrimciler yapar çizgisinde hareket etmekte olduğumuzu vurguluyoruz. Verilen mücadeleler ancak devrimci ve kitlelere öncülük edecek bir parti mevcudiyetinde hedefine ulaşır. Biz komünistlerin görevi bugün komünist bir partiyi yaratma mücadelesi içinde var olmaktır.

Yaşasın Komünistlerin Birliği!

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler