Geçtiğimiz sene dünyada ve Türkiye’de korona salgınının patlak vermesi ve yayılması ile birlikte, hükümet tarafından alınan önlemlerin ve düzenlemelerin insanların sağlığı gözetilerek alındığı şeklinde lanse edilmeye çalışılsa da bugüne gelene kadarki süreçte birçok kesim tarafından bilinen tablonun, bu önlemlerin insan sağlığı gözetilerek alınan önlemler olmadığı biliniyor. Tam da bu sebeple Türkiye’deki sol gruplarca, pandemi sürecince alınan sözde önlemlerin emekçiler nezdinde oluşturacağı sorunlara müdahale edebilmek adına, içerisinde sol örgütlerin, kurumların ve derneklerin imzacısı olduğu dayanışma ağları kuruldu. Yine bu dönemde, benzer sebeplerle sol gruplar tarafından eylem birlikteliğini sağlamak amacıyla Tüm Çalışanlar İçin Sağlık Platformu kurulmuştu.

Biz de KöZ’ün arasında duran komünistler olarak içerisinde çalışma yürüttüğümüz Mayısta Yaşam Kooperatifi’nin bulunduğu yerellerde ve merkezi olarak yürütülen dayanışma ağlarına ve bu türden platformlara katılınması yönünde yürütme toplantılarında tutum alarak bu faaliyetlerin içerisine kooperatifi dahil ettik. Bügüne gelene kadarki süreçte oluşturulan dayanışma ağlarında ve TÇSP’de, Mayısta Yaşam Kooperatifi imzasıyla; eylemlerde, basın açıklamalarında, yürütülen dayanışma faaliyetlerinde aktif olduk ve kooperatif adına sorumluluklar alıp yerine getirdik.

İçinde çalışma yürüttüğümüz kurumun, emekçiler adına yürütülen bu türden faaliyetlerin içerisinde bulunması, bulunduğumuz yerelde ve ulaşabildiğimiz noktalardaki dayanışma faaliyetlerini güçlendirmesi, aynı zamanda bu kurumun farklı alanlarda da olsa emekçiler adına çalışma yürüten diğer kurumlarla temasını arttırması ve ortak iş yapmanın önünü açabilecek zeminlerin yaratılması bakımından önemlidir.

Yürütülen bu dayanışma faaliyetlerinin içerisinde olmak KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak bize bir dizi imkan da yaratmaktadır. TÇSP içerisinde sol hareketlerin temsilcisi olarak katılan, devrimci iddialara sahip militanlara ve kesimlere, kendi siyasi görüşlerimizi aktarabileceğimiz ortamları yaratmaya imkan sağlamakta ve politik sohbetler yapmanın önü açılmaktadır. Bu toplantıları takip etmek aynı zamanda sol hareketlerin gündemlerindeki çalışmalardan haberdar olmakla birlikte planlanan eylemlere kendi şiarlarımızı öne çıkararak, pratik faaliyetlerin içerisinde siyasi çalışmalar yürütmemizin de önünü açmaktadır.

Tuzla’dan Komünistler