2020 1 Mayısına birleşik bir miting ile giremedik. Bunun önündeki engelin devlet baskısı olmadığı gün gibi ortada solun Newroz’u iptal etmesinin ardından tabi ki 1 Mayısı da iptal edeceği ortadaydı.

İşçiler çalışırken, üretim devam ederken, iş cinayetleri devam ederken, cezaevlerinde devrimcilere saldırılar artarken, kayyımlar hız kesmeden atanırken iktidar da saldırılarına pandemi demeden devam ediyor. Sol bilerek ya da bilmeyerek siyasi iktidarın elini güçlendiren onun önünü açmaya hizmet edecek çalışmalarına devam ediyor, siyaseti tatil ediyor.

Salgın bahanesiyle sol siyaseti tatil etmesiyle Cumhur İttifakı’nın ömrü biraz daha uzadı. Aynı zamanda Cumhur İttifakı’ndan tatil yap, ücretsiz izin gibi talepler yapılamaması bu ancak Cumhur İttifak’ını güçlendirir. Zayıflayan Cumhur İttifakı’na en zayıf anında onunla aynı talebi savunmak değil seni şimdi yıkacağız demek gerekirken “Evde Kal” talebi bu zor durumda seni koruyoruz demektir. Bunun asıl nedeni ise Millet İttifakını seçimler yoluyla iktidar yapılacağına AKP’nin de bu şekilde gideceğine inananlar Millet İttifakı’nın çizdiği çalışmayı bozmayacak çalışmalar yapıyor.

1 Mayıs öncesi günü kurtarmak ve yaptık demek için her yerde küçük eylemler yapıldı. Bu eylemlere ise kitleler çağrılmadı. Hatta bilakis bu eylemler temsili olacak kendi militanlarınız, üyeleriniz dışında çağrı yapmayın denildi. Bu eylemler ve yapılan hiçbir çalışma 1 Mayıs’ın mitinginin yerini tutmaz  tutamaz.

Köz’ün arkasında duran komünistler  olarak bizde Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde 1 Mayıs öncesinde yazılama yaptık. “Seçimle Değil Devrimle Gidecekler”, “Yaşasın Komünistlerin Birliği”, “Yaşasın 1 Mayıs-Biji Yek Gulan”, “Yaşasın Komünistlerin Birliği”, “Kürdistan’da İşgale Son”, “Asalakların Saltanatına Son”, Yaşasın Komünistlerin Birliği” yazılama yaptık.

Aynı zamanda 1 Mayısı karşılayacağımız gece 1 Mayıs pankartlarımızı astık. Pankartlarda “Siyasi Tutsaklara Özgürlük” “Yaşasın Komünistlerin Birliği”, “Seçimle Değil Devrimle Gidecekler”, “Yaşasın Komünistlerin Birliği”, “Kürdistan’da İşgale Son”, “Yaşasın Komünistlerin Birliği” şiarları yazıyordu.

1 Mayıs günü  Tuzla’da “2020 1 Mayısını tasfiye edenlere karşı devrimci parti mücadelesini büyütelim” başlıklı özel sayımızı dağıttık.

Bildiri dağıtımının ardından “Bugün 1 Mayıs temsili eylemlere sığmamalı, 1 Mayıs eve kapatılamaz” ajitasyon konuşmasının ardından “Yaşasın 1 Mayıs Biji Yek Gulan” sloganını attık. Ardından “Siyasi Tutsaklara Özgürlük, Yaşasın 1 Mayıs-Biji Yek Gulan.  Yaşasın Komünistlerin Birliği” yazan pankartımızı astık.

Aldığımız karar bir slogan atıp dağılmaktı ancak daha sonra değerlendirdiğimizde bu sesli ajitasyonun devamında hemfikir olduk. Neredeyse katıldığımız her eylemde siyasi tutukluları gündemimize alıyoruz. Bu yıl ise iyice gündemden düşürülmeye çalışmalarına karşılık “zindanlar yıkılsın tutsaklara özgürlük” sloganına yer vermemiz bir eksikliğimiz oldu.

Tuzla’dan Komünistler