1 Mayıs’a yaklaşırken “Kahrolsun Ezen Ulus Şovenizmi, Demokrasi Devrimle Gelecek!” şiarlı 1 Mayıs özel sayımızı Tuzla tersanelerinin önünde sabah iş başı saatinden önce işçilere dağıttık. Tersane işçilerinin özel sayımıza ilgisi söz konusuydu.

Özel sayı dağıtımımız esnasında tersane işçileri ile 1 Mayıs ve şovenizm üzerine sohbetler edildi, aynı zamanda “Temennilerin Ötesine Geçen bir Enternasyonalizm için Bütün Ülkelerin Komünistleri Birleşin” şiarlı son gazete sayımızın da dağıtımını gerçekleştirdik.
2022 1 Mayıs’ına yaklaşırken özel sayımızda da vurguladığımız üzere bugün tüm göçmen işçilere vatandaşlık hakkını öne çıkarmanın tüm emekçi göçmenleri sınıf kardeşi gören, onlarla eşit haklara sahip olmayı savunan bir tutum olduğu gibi aynı zamanda da sınıf işbirlikçiliğinin de panzehiri olduğunu öne çıkarttık. Bugün 1 Mayıs gibi alanlarda işgalden söz etmek, kendi vatanlarında boyunduruk altına alınmış Kürtlerin başkaldırısına sessiz kalmaması anlamına gelmelidir. Bizler bulunduğumuz alanlarda 1 Mayıs’ta ezen ulus devletinin işgalci varlığını kabul etmediğimizi vurguladığımız gibi, tüm göçmenlere vatandaşlık hakkından söz etmenin, demokrasi yolundaki kazanımlarının önkoşulunun hükümetten kurtulmak olduğunu dile getirmeye devam edeceğiz. Çünkü işçilerin kurtuluşu için de işgale son vermek için de tek yol devrimden geçecektir.

Yaşasın 1 Mayıs, Bıji Yek Gulan!
Anadolu Yakası’ndan Komünistler