Bütün dünyanın gündeminde olan Rusya-Ukrayna savaşı, yaşamış olduğumuz coğrafyadaki sol akımların da İkinci Enternasyonalist yüzlerini bir kez daha ortaya çıkarmış oldu. Bu akımların emperyalizm, ulusların kendi kaderini tayin hakkı, ezen-ezilen ulus ilişkisi, işgal ve ilhaka karşı göstermiş olduğu tutum kabul edilemez. Bu tutumlar komünistlerce hiçbir referansla açıklanamayacak tutumlardır. KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak bu konularda yapılan konuşmalara asıl düşman kendi yurdunda şiarıyla yanıt verdik.

Kendi hükümetlerinin ilhakına ses çıkarmayan ve özgürlükleri için mücadele etmek yerine insani temeller doğrultusunda savaş karşıtlığı yapanların aksine Tuzla da bazı noktalara yazılama çalışması yaptık. Yaptığımız yazılamalarda “Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük; Kıbrıs ve Kürdistan’daki İşgale Son; Bütün Emperyalist Güçlerle Yapılan Anlaşmalara Son’’ şiarlarını öne çıkardık.

KöZ’ün arkasında duran Komünistler olarak bulunduğumuz her alanda barışın yalnızca proleteryanın iktidara gelmesiyle sağlanacağını ve bunun yapılabilmesi için dünyada ve bu topraklarda Kominternin derslerinden süzülmüş Komünist Enternasyonali aşan bir dünya partisini yaratmak birincil görev olarak karşımızda durmaktadır.

 

Yaşasın Komünistlerin Birliği!
Anadolu Yakası’ndan Komünistler