2 Aralık pazar günü HDP’nin çağrısıyla ve parti meclis üyesi İhsan Coşkun’un katılımıyla HDP Tuzla ilçesinde bir halk toplantısı gerçekleşti. Toplantının gündemi yerel seçimler ve ittifaklar konusuydu. Toplantı ilçe eş başkanı ve İhsan Coşkun’un konuşmaları ardından katılımcılarının görüşleri ve eleştirilerini aktararak devam etti.
Açılış konuşmasını Tuzla ilçe eş başkanı yaptı. Konuşmasında ittifak konusuna değindi. İttifaklar için CHP ile görüşmelerin yapıldığını fakat bu görüşmelerin olumlu veya olumsuz bir sonuca henüz ulaşmadığını ve Tuzla yerelindeki ağırlıklı çalışmanın meclis üyelikleri üzerinden gerçekleşeceğini belirtti. Bu çalışmanın önemine değinen eş başkan CHP, MHP, AKP’nin oluşturmuş olduğu bir komisyon var ve bu komisyon yereldeki sorunları kendi içlerindeki pazarlıklarla dışarıya yansıtmadan çözüyor, biz meclis üyelerimizi oraya göndererek bu pazarlığı bozabiliriz, dedi. Bu yüzden ittifak var mı yok mu sorusundan daha çok güçlü meclis üyelerimizi belirleyerek yolumuza devam etmeliyiz vurgusu yaptı ve sözü İhsan Coşkun’a bıraktı.
Konuşma yapmak için sözü alan İhsan Coşkun da ittifaklar üzerinden “Bazı şeyler gündeme geliyorsa ihtiyaçtan kaynaklanır” diyerek sözüne başladı. Türkiye’nin gerek siyasal yapısı gerek metropollerdeki durum bizi ittifaka zorluyor biz de biliyoruz CHP’nin devrimci demokratik bir yapı olmadığını AKP’den bir farkı da yoktur fakat bizim metropollerde şehirleri alma şansımız yok bu yüzden bizim taktiğimiz mevcut AKP-MHP faşizmini geriletmek olmalıdır. Bu ittifakı geriletmek için onurlu demokratik bir zemin olursa biz varız diyerek sözlerine devam etti.
Komünistlerin Birliği Platformu adına halk toplantısına katılan yoldaş görüş bildirmek üzere söz aldı. Komünistlerin Birliği Platformu adına herkesi selamladı ve sözlerine şöyle devam etti: “Bugün en küçük demokratik hakkın dahi alına bilinmesinin bir iktidar sorunu olduğunu öne çıkararak mücadele yürütmek gerekir. Çünkü yönetenler kriz içerisindedir ve yönetememektedir, yönetilenler ise bu şekilde yönetilmek istemediklerini her fırsatta ortaya koymaktadır. Gezi ayaklanması, Kobane serhıldanı, 7 Haziran seçimleri, Referandum gibi bir dizi dönemde var olan rejimi kabul etmediklerini ortaya koymuşlardır. Böylesi bir krizin içerside cebelleşen Erdoğan-AKP iktidarı günden güne zayıflamakta ve Bahçeli’ye muhtaç hale gelmektedir. Kendi partisini dahi kontrol altında tutamayan Erdoğan bu güvensizlikten kaynaklı her türden muhalefet hareketine tüm gücüyle saldırmaktadır. Bu saldırının odağında elbette HDP vardır. Kürdistan’daki neredeyse tüm belediyelere kayyum atamış, milletvekillerini tutuklamış binlerce operasyon sonucu HDP’li vekilleri zindana koymuştur. Bütün bunlara rağmen başarılı olamamıştır. İşte bu yerel seçimlerde Erdoğan ve AKP iktidarına teslim olmadığımızı zaten zayıflayan bu iktidara onu daha da geriletebileceğimizi göstermek gerekir. Bunun yolu ezilenlerin, emekçileri seferber etmekten geçer. Bu seferberlik CHP gibi düzen partileriyle ittifaktan değil solun en geniş birlikteliği olan sol blokun kurulmasından geçer. Düzen partileriyle yapılacak ittifaklar mücadelenin önünde büyük bir engel olmaktan ve Erdoğan-AKP iktidarına yaramaktan öteye geçmez. Biz KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak böylesi bir mücadelenin parçasıyız ve bunu büyüterek Demirtaş başta olmak üzere tüm siyasi tutsakları özğürleştireceğimize inanıyoruz.
Kapanış konuşmasını yapan eş başkan meclis üyelerinin ve eş başkanların tanıtılacağı salon etkinliği duyurusu yaparak halk toplantısını bitirdi.
Tuzla’dan Komünistler