Yenibosna’dan komünistler olarak her hafta düzenlediğimiz okuma etkinliğini 7 kişilik bir  katılımla gerçekleştirdik. Bütün ülkelerin komünistleri birleşin kitabındaki şu bölümler hakkında konuştuk: “Köz bir gazetenin adı değil Birlik Platformunun ortak politik  kimliğinin adıdır; Birlik platformunun siyasi kimliği ve siyasi merkeziyetçiliği; Birlik Platformun politik kimliği bir ayrıştırma aracıdır; Politik kimlik ve  örgütsel kimlik ayrımı partiye ulaşmak için izlenen stratejinin bir parçasıdır;  Birlik platformunun önderlik anlayışı farklıdır”

Sunumu yapan yoldaş şunlara değindi:

Bugüne kadarki birlik girişimleri, kapalı kapılar ardında hizipler koalisyonuna indirgenerek, Komünist Enternasyonal’in ilk dört kongresinde tarif ettiği temel referanslardan ziyade kendi oportünist kaygı ve ihtiyaçlarına dayanan bir çizgide bir araya geldiler, bu noktada örgütsel merkez yaratmak yerine sürekli kan kaybettiler.

Birlik Platformunun meseleye bakışı ise RSDİP’in ikinci kongresinden esinlenerek ve örgütsel merkez olmadan siyasal merkeziyetçiliğin olamayacağına ve katı anlamda merkeziyetçi bir siyasal faaliyetle aşılabileceğini referans almaktadır.

Birlik Platformu açısından örgütsel kimlik ve politik kimlik birbirinden titizlikle ayrılması gereken ve farklı işlevleri üzerinde özenle durulması gereken kavramlardır.

Köz bir gazetenin değil ortak politik kimliğin adı ve Birlik Platformu üzerinde komünistlerin politik faaliyette kullandıkları isimdir.

Birlik platformu üzerinde duran komünistler ortak bir kimlikle bu yayına sahip çıkarlar ve bu siyasi bir merkeziyetçiliği öne çıkarmak önemli.

Birlik Platformu üzerinde duran komünistler siyasal kimliğini kullanarak politik faaliyet yürütürler. Bu politik kimliğin olmazsa olmazları Köz ortak kimliği altında faaliyette bulunmaktır. Köz’ün arkasında duran komünistler sola nazaran örgütsel kimliğinden değil politik kimliğinden bahsederek neyi amaçladığını ve bunu hangi referanslarla savunduklarını söylerler.

Türkiyeli bir devrimciye hangi görüş ve ilkeleri  savunduğunu sormanın önemli olduğunu ve ancak ortak görüşleri, ilkeleri referans alanlarla beraber aynı safta durulabilir. Sınıfın önderliği konusunda  bir kişinin değil geniş çaplı bir kurumsallaşmanın  ifade edilmesi gerekir. Devrimci parti olmadan örgütsel kimliğe vurgu yapmak parti olmadan parti gibi davranmak anlamına gelir.

Yenibosna’dan Komünistler