Gençlik örgütlerinin “YÖK’ün 42. Yılında: Yaşamlarımızın Çalınmasına İzin Vermeyeceğiz! Haklarımız, Özgürlüğümüz ve Geleceğimiz İçin Mücadeleye!” şiarıyla, 6 Kasım Pazartesi günü, saat 16.30’da Beyazıt Meydanı’nda düzenlediği eyleme katıldık.
Okunan basın açıklamasında üniversitelerde polis ve güvenlik şiddeti, yasakçı genelgeler ve eğitimde fırsat eşitsizliği gibi birçok problemin olduğundan bahsedildi. Artık öğrencilerin de okurken çalışmaktan ziyade çalışırken okumak zorunda kaldığı belirtilerek, “Eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitimi sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz!” denildi. Aynı zamanda, üniversitelerin YÖK eliyle sermayedarların arka bahçesi haline getirilmesine karşı şunlar ifade edildi: “Bizler kapitalizme köle, emperyalizme asker olmayı reddediyoruz! Bulunduğumuz her alanda emperyalistlerin kirli savaşlarını teşhir edecek, işçilerin birliği halkların kardeşliği sloganını yükselteceğiz!” Bunun yanı sıra, eylemde geçtiğimiz günlerde KYK yurtlarında alınmayan önlemler sonucu yaşamını yitiren Zeren Ertaş ve diğer öğrenciler anıldı. Bu çürümüş düzenden kurtuluşun örgütlenmekten geçtiği ifade edildi. Basın açıklaması, Filistin direnişine yollanan selam ile sona erdi.
Geçen seneki YÖK eylemlerine “12 Eylül Rejimini de Kurumlarını da Yeni Ekimler Süpürecek!” şiarını ön plana çıkartarak katılmıştık. 82 Anayasası’nın darbeyle geldiğini, tüm gerici kurumlarının da ancak bir devrimle tarihin çöplüğüne atılabileceğini vurgulamıştık. Bu seneki 6 Kasım eylemlerine ise, geçen seneki vurgularla beraber, Ekim Devrimi ayı vesilesiyle düzenleyeceğimiz eylem ve etkinliklerde ön plana çıkarttığımız iki cumhuriyet vurgusunu yaparak katılmayı planladık. Bu doğrultuda, eyleme “12 Eylül Rejimini de Kurumlarını da Yeni Ekimler Süpürecek!”, “82 Anayasası Darbe ile Yapıldı Bütün Kurumları Ancak Devrimle Yıkılabilir!”, “Paralı Parasız Burjuva Eğitime Hayır!”, “Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek! Yolumuz Ekim Devriminin Yoludur!” şiarlı dövizlerimizle katılacaktık.
Dövizlerin yanı sıra, geçen sene yazdığımız bildirimizi bu vurgularımız ışığında güncelleyerek eylemde dağıtmayı planladık. Ancak teknik aksaklıklardan dolayı ne dövizlerimizi ne de bildirilerimizi çıkarabildik. Bunun önemli bir eksiklik olduğunu belirterek, hazırladığımız bildirilerimizi gazetemizde yayınlamayı önemli buluyoruz.
Üniversitelerden Komünistler